Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 40,00 zł netto (49,20 zł brutto)

Zamów subskrypcjęPiotrowicz Dariusz Sylwester w upadłości likwidacyjnej (Pruszków)

Dane Upadłego

 • Upadły: Piotrowicz Dariusz Sylwester
 • Adres: , Pruszków
 • Województwo: Mazowieckie
 • PESEL: 87040515831,    

Dane Sądu

 • Nazwa Sądu: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
 • Wydział: XIX Wydział Gospodarczy ds spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych
 • Adres: Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa
 • Województwo:Mazowieckie

Dane Upadłości

 • Sygnatura akt Upadłości: XIX GU 746/19
 • Sygnatura wniosku o upadłość: XIX GU 746/19
 • Data ogłoszenia Upadłości: 2019-11-28
 • Sędzia Komisarz: SSR Łukasz Grzechnik

Dane Syndyka

 • Imię i nazwisko: Marek Robert Ziembiński
 • Numer licencji: 9
 • Adres: Wolska 115/18, 01-235 Warszawa
 • Województwo: Mazowieckie
 • Telefon: 503 153 512

2020-05-21 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 22471. Piotrowicz Dariusz Sylwester. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GUp 1342/19. [BMSiG-21994/2020]

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, obwieszcza, że w postępowaniu upadłościowym prowadzonym wobec Dariusza Sylwestra Piotrowicza (sygn. akt XIX GUp 1342/19), została sporządzona i złożona w dniu 24 kwietnia 2020 roku (data sporządzenia listy wierzytelności) lista wierzytelności upadłego obejmująca zgłoszenia wierzytelności nr 2 oraz nr 6. Listę wierzytelności można przeglądać w Czytelni Akt Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy oraz w terminie dwóch tygodni od daty obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wnieść do listy sprzeciw (art. 256 p.u.). Sprzeciw należy zgłaszać na adres: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 098/2020 (5988) z dnia 21 maja 2020 r. → Pozycja 22471

Dodano: 2020-05-21 10:15:55 przez Administrator

2019-12-12 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 64352. Piotrowicz Dariusz Sylwester. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GU 746/19. [BMSiG-64126/2019]

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Sąd Gospodarczy, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem o sygn. akt XIX GU 746/19 z dnia 28 listopada 2019 roku ogłosił upadłość Dariusza Sylwestra PIOTROWICZA, PESEL 87040515831, zamieszkałego w Pruszkowie, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, obejmującą likwidację majątku dłużnika. Na Sędziego komisarza wyznaczono SSR Łukasza Grzechnika, a na syndyka masy upadłości Marka Ziembińskiego. Sąd wzywa, wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia należy kierować do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Czerniakowska 100A.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 240/2019 (5879) z dnia 12 grudnia 2019 r. → Pozycja 64352

Dodano: 2019-12-12 15:22:02 przez Administrator

2019-11-28 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 64352. Piotrowicz Dariusz Sylwester. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GU 746/19. [BMSiG-64126/2019]

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Sąd Gospodarczy, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem o sygn. akt XIX GU 746/19 z dnia 28 listopada 2019 roku ogłosił upadłość Dariusza Sylwestra PIOTROWICZA, PESEL 87040515831, zamieszkałego w Pruszkowie, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, obejmującą likwidację majątku dłużnika. Na Sędziego komisarza wyznaczono SSR Łukasza Grzechnika, a na syndyka masy upadłości Marka Ziembińskiego. Sąd wzywa, wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia należy kierować do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Czerniakowska 100A.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 240/2019 (5879) z dnia 12 grudnia 2019 r. → Pozycja 64352

Dodano: 2019-12-12 15:21:58 przez Administrator

 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK