Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 40,00 zł netto (49,20 zł brutto)

Zamów subskrypcjęPodlacka Małgorzata w upadłości likwidacyjnej (Gdańsk)

Dane Upadłego

 • Upadły: Podlacka Małgorzata
 • Adres: , Gdańsk
 • Województwo: Pomorskie
 • PESEL: 67031304000,    

Dane Sądu

Dane Upadłości

 • Sygnatura akt Upadłości: VI GUp 84/19/PM
 • Sygnatura wniosku o upadłość: VI GU 193/19
 • Data ogłoszenia Upadłości: 2019-05-16
 • Sędzia Komisarz: ASR Przemysław Makuły

Dane Syndyka

 • Imię i nazwisko: Dominika Bączek
 • Numer licencji: 921
 • Adres: Pomorska 7A, 84-252 Orle
 • Województwo: Pomorskie
 • Telefon: 728 801 049

2020-05-20 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 22281. Podlacka Małgorzata. Sąd Rejonowy Gdańsk- -Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 84/19/PM. [BMSiG-21955/2020]

Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Małgorzaty Podlackiej, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, numer PESEL 67031304000, zamieszkałej w Gdańsku przy ul. Morenowe Wzgórze 18/36, toczącym się przed Sądem Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, pod sygn. akt VI GUp 84/19/PM, została sporządzona i złożona w dniu 2 marca 2020 r. Sędziemu komisarzowi lista wierzytelności wobec Małgorzaty Podlackiej. Poucza się o możliwości złożenia w terminie dwóch tygodni od dnia niniejszego obwieszczenia do sędziego komisarza sprzeciwu co do: 1. uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności; 2. odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. Każdy zainteresowany zgodnie z art. 255 ust. 2 Prawo upadłościowe może przeglądać listę wierzytelności w sekretariacie Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, z siedzibą w Gdańsku przy ul. Piekarniczej 10, w godzinach urzędowania Sądu.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 097/2020 (5987) z dnia 20 maja 2020 r. → Pozycja 22281

Dodano: 2020-05-20 10:27:28 przez Administrator

2019-05-29 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 27845. Podlacka Małgorzata. Sąd Rejonowy Gdańsk- -Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 193/19, VI GUp 84/19/PM. [BMSiG-27502/2019]

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 16 maja 2019 r., wydanym w sprawie o sygn. akt VI GU 193/19, postanowił:
1. ogłosić upadłość dłużnika Małgorzaty Podlackiej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej: 80-283 Gdańsk, ul. Morenowe Wzgórze 18/36, numer ewidencyjny PESEL: 67031304000;
2. wezwać wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od ogłoszenia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w stosunku do upadłego;
3. wyznaczyć Sędziego komisarza w osobie asesora Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku Przemysława Makuła;
4. wyznaczyć syndyka w osobie Dominiki Bączek (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego - 921);
5. jako podstawę jurysdykcji Sądu wskazać art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, określając, że postępowanie ma charakter główny.
Postępowanie upadłościowe prowadzone jest pod sygnaturą akt VI GUp 84/19/PM. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 103/2019 (5742) z dnia 29 maja 2019 r. → Pozycja 27845

Dodano: 2019-05-29 09:55:51 przez Administrator

2019-05-16 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 27845. Podlacka Małgorzata. Sąd Rejonowy Gdańsk- -Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 193/19, VI GUp 84/19/PM. [BMSiG-27502/2019]

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 16 maja 2019 r., wydanym w sprawie o sygn. akt VI GU 193/19, postanowił:
1. ogłosić upadłość dłużnika Małgorzaty Podlackiej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej: 80-283 Gdańsk, ul. Morenowe Wzgórze 18/36, numer ewidencyjny PESEL: 67031304000;
2. wezwać wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od ogłoszenia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w stosunku do upadłego;
3. wyznaczyć Sędziego komisarza w osobie asesora Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku Przemysława Makuła;
4. wyznaczyć syndyka w osobie Dominiki Bączek (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego - 921);
5. jako podstawę jurysdykcji Sądu wskazać art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, określając, że postępowanie ma charakter główny.
Postępowanie upadłościowe prowadzone jest pod sygnaturą akt VI GUp 84/19/PM. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 103/2019 (5742) z dnia 29 maja 2019 r. → Pozycja 27845

Dodano: 2019-05-29 09:55:46 przez Administrator

 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK