Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 40,00 zł netto (49,20 zł brutto)

Zamów subskrypcjęPrzedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane "Seweko" Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej (Stargard Szczeciński)

Dane Upadłego

  • Upadły: Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane "Seweko" Sp. z o.o.
  • Adres: I Brygady 35, 73-110 Stargard Szczeciński
  • Województwo: Zachodniopomorskie
  • KRS: 0000255082,     NIP: 8542278859,     Regon:320182460

Dane Sądu

Dane Upadłości

  • Sygnatura akt Upadłości: XII GUp 26/14
  • Sygnatura wniosku o upadłość: XII GU 80/14
  • Data ogłoszenia Upadłości: 2014-09-30
  • Sędzia Komisarz: SSR Bartosz Przybył

Dane Syndyka

2019-12-02 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 62051. PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERYJNO - BUDOWLANE „SEWEKO” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Stargardzie. KRS 0000255082. SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 14 kwietnia 2006 r., sygn. akt XII GUp 26/14. [BMSiG-61762/2019]

W związku ze sporządzeniem przez syndyka masy upadłości i przekazaniem sędziemu komisarzowi: - uzupełniającej listy wierzytelności 14 marca 2017 roku
- zw. 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, - uzupełniającej listy wierzytelności 5 czerwca 2017 roku
- zw. 59, - uzupełniającej listy wierzytelności 20 września 2017 roku
- zw. 60, - uzupełniającej listy wierzytelności z 11 grudnia 2017 roku
- zw. 61, - uzupełniającej listy wierzytelności z 5 lutego 2018 roku - zw. 62, - uzupełniającej listy wierzytelności z 25 czerwca 2018 roku
- zw. 63, - uzupełniającej listy wierzytelności z 26 września 2018 roku
- zw. 64, - uzupełniającej listy wierzytelności z 3 grudnia 2018 roku
- zw. 65, - uzupełniającej listy wierzytelności z 29 maja 2019 roku
- zw. 66, w postępowaniu upadłościowym Przedsiębiorstwa Inżynieryjno - Budowlanego „SEWEKO” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Stargardzie, w upadłości likwidacyjnej - sygn. akt XII GUp 26/14 - sędzia komisarz ogłasza, iż zostały one wyłożone do wglądu w Biurze Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie, czytelnia akt, ul. Kaszubska 42, oraz poucza o prawie do wniesienia sprzeciwu co do listy wierzytelności - w terminie dwóch tygodni od daty ukazania się obwieszczenia w Kurierze Szczecińskim i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 232/2019 (5871) z dnia 02 grudnia 2019 r. → Pozycja 62051

Dodano: 2019-12-02 13:48:34 przez Administrator

2016-04-18 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 8875. PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERYJNO-BUDOWLANE „SEWEKO” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Stargardzie Szczecińskim. KRS 0000255082. SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 14 kwietnia 2006 r., sygn. akt XII GUp 26/14. [BMSiG-8663/2016]

W związku ze sporządzeniem przez syndyka masy upadłości i przekazaniem sędziemu komisarzowi: - listy wierzytelności z dnia 24 listopada 2015 roku, - uzupełniającej listy wierzytelności z dnia 11 maja 2015 roku, - uzupełniającej listy wierzytelności z dnia 8 czerwca 2015 roku, - uzupełniającej listy wierzytelności z dnia 31 sierpnia 2015 roku, - uzupełniającej listy wierzytelności z dnia 29 października 2015 roku, - uzupełniającej listy wierzytelności z dnia 24 listopada 2015 roku, - uzupełniającej listy wierzytelności z dnia 26 stycznia 2016 roku, w postępowaniu upadłościowym Przedsiębiorstwa Inżynieryjno-Budowlanego SEWEKO Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Stargardzie Szczecińskim, w upadłości likwidacyjnej - sygn. akt XII GUp 26/14 - sędzia komisarz ogłasza, iż zostały one wyłożone do wglądu w sekretariacie Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydziału Gospodarczego, ul. Narutowicza 19 pokój 110, oraz poucza o prawie do wniesienia sprzeciwu co do listy wierzytelności - w terminie dwóch tygodni od daty ukazania się obwieszczenia w Kurierze Szczecińskim i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

MSiG → Rocznik 2016 → Numer 74/2016 (4959) z dnia 18 kwietnia 2016 r. → Pozycja 8875

Dodano: 2016-04-18 17:10:23 przez Administrator

2016-04-07 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 7902. PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERYJNO-BUDOWLANE „SEWEKO” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Stargardzie Szczecińskim. KRS 0000255082. SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 14 kwietnia 2006 r., sygn. akt XII GUp 26/14. [BMSiG-7688/2016]

W związku ze sporządzeniem przez syndyka masy upadłości i przekazaniem sędziemu komisarzowi uzupełniającej listy wierzytelności z dnia 17 lutego 2016 roku w postępowaniu upadłościowym Przedsiębiorstwa Inżynieryjno-Budowlanego SEWEKO Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Stargardzie Szczecińskim, w upadłości likwidacyjnej - sygn. akt XII GUp 26/14 - Sędzia komisarz ogłasza, iż została ona wyłożona do wglądu w sekretariacie Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydziału Gospodarczego, ul. Narutowicza 19 pokój 110, oraz poucza o prawie do wniesienia sprzeciwu co do listy wierzytelności - w terminie dwóch tygodni od daty ukazania się obwieszczenia w Kurierze Szczecińskim i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

MSiG → Rocznik 2016 → Numer 67/2016 (4952) z dnia 7 kwietnia 2016 r. → Pozycja 7902

Dodano: 2016-04-07 19:27:10 przez Administrator

2014-10-10 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 30 września 2014 r. ogłoszono upadłość dłużnika Przedsiębiorstwa Inżynieryjno-Budowlanego „Seweko” Społki z ograniczoną odpowiedzialnością w Stargardzie Szczecińskim, obejmującą likwidację majątku dłużnika i zarejestrowano pod sygn. akt XII GUp 26/14.
Wyznaczono na Sędziego komisarza Sędziego Sądu Rejonowego Bartosza Przybyła oraz na syndyka masy upadłości Magdalenę Zalewską-Grajek.
Sąd wzywa wierzycieli upadłego, aby w terminie miesiąca od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” oraz w dzienniku „Gazeta Wyborcza” - wydaniu lokalnym zgłosili swoje wierzytelności w trybie art. 239, 240 Prawa upadłościowego i naprawczego Sędziemu komisarzowi, w dwoch egzemplarzach, pod adresem: Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, ul. Narutowicza 19, 70-231 Szczecin.
Ponadto Sąd wzywa osoby, ktorym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej do ich zgłaszania w terminie miesiąca od daty ukazania się obwieszczeń o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powołania się na nie w postępowaniu upadłościowym.

MSiG → Rocznik 2014 → Numer 197/2014 (4576) z 10 października 2014 r. → Pozycja 13736

Dodano: 2014-10-10 20:44:43 przez Administrator

2014-09-30 Ogłoszenie upadłości

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 30 września 2014 r. ogłoszono upadłość dłużnika Przedsiębiorstwa Inżynieryjno-Budowlanego „Seweko” Społki z ograniczoną odpowiedzialnością w Stargardzie Szczecińskim, obejmującą likwidację majątku dłużnika i zarejestrowano pod sygn. akt XII GUp 26/14.
Wyznaczono na Sędziego komisarza Sędziego Sądu Rejonowego Bartosza Przybyła oraz na syndyka masy upadłości Magdalenę Zalewską-Grajek.
Sąd wzywa wierzycieli upadłego, aby w terminie miesiąca od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” oraz w dzienniku „Gazeta Wyborcza” - wydaniu lokalnym zgłosili swoje wierzytelności w trybie art. 239, 240 Prawa upadłościowego i naprawczego Sędziemu komisarzowi, w dwoch egzemplarzach, pod adresem: Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, ul. Narutowicza 19, 70-231 Szczecin.
Ponadto Sąd wzywa osoby, ktorym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej do ich zgłaszania w terminie miesiąca od daty ukazania się obwieszczeń o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powołania się na nie w postępowaniu upadłościowym.
MSiG → Rocznik 2014 → Numer 197/2014 (4576) z 10 października 2014 r. → Pozycja 13736

Pliki do pobrania

Dodano: 2014-10-10 20:44:33 przez Administrator

 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK