Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 40,00 zł netto (49,20 zł brutto)

Zamów subskrypcjęSteć Andrzej w upadłości likwidacyjnej (Warszawa)

Dane Upadłego

 • Upadły: Steć Andrzej
 • Adres: , Warszawa
 • Województwo: Mazowieckie
 • PESEL: 72120314598,    

Dane Sądu

 • Nazwa Sądu: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
 • Wydział: XIX Wydział Gospodarczy ds spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych
 • Adres: Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa
 • Województwo:Mazowieckie

Dane Upadłości

 • Sygnatura akt Upadłości: X GUp 1167/18, XIX GUp 796/19
 • Sygnatura wniosku o upadłość: X GU 1984/18
 • Data ogłoszenia Upadłości: 2018-12-20
 • Sędzia Komisarz: SSR Paweł Stosio

Dane Syndyka

 • Imię i nazwisko: Bogdan Wojciech Malesa
 • Numer licencji: 144
 • Adres: Wysoka, ul. Malownicza 5, 52-200 Wrocław
 • Województwo: Dolnośląskie
 • Telefon: 604 225 025

2019-12-02 Ogłoszenie o złożeniu planu podziału

Poz. 62080. Steć Andrzej. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GUp 796/19. [BMSiG-61811/2019]

Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Andrzeja Stecia, PESEL 72120314598, (sygn. akt postępowania upadłościowego XIX GUp 796/19), ogłasza, że 12 listopada 2019 r. został złożony przez syndyka ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości, który można przeglądać w Sekretariacie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Czerniakowskiej 100A w Warszawie. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia o tym, można wnosić do sędziego komisarza zarzuty przeciwko planowi podziału.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 232/2019 (5871) z dnia 02 grudnia 2019 r. → Pozycja 62080

Dodano: 2019-12-02 13:55:26 przez Administrator

2019-09-02 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności


Poz. 45096. Steć Andrzej. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GUp 796/19. [BMSiG-45166/2019]

Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Andrzeja Stecia (PESEL 72120314598), jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt XIX GUp 796/19, ogłasza, że sporządzona została lista wierzytelności, przekazana przez syndyka Sędziemu komisarzowi 19 sierpnia 2019 r., którą można przeglądać w Sekretariacie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, oraz że w terminie dwóch tygodni od daty ukazania się obwieszczenia każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, komu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 169/2019 (5808) z dnia 02 września 2019 r. → Pozycja 45096

Dodano: 2019-09-02 10:34:17 przez Administrator

2019-01-21 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 3395. Steć Andrzej. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 1984/18, X GUp 1167/18. [BMSiG-2782/2019]

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z 20 grudnia 2018 r., sygn. akt X GU 1984/18, ogłosił upadłość Andrzeja Stecia, PESEL 72120314598, zamieszkałego w Warszawie przy ul. Komorskiej 8 m. 80, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczając Sędziego komisarza w osobie SSR Pawła Stosio i syndyka w osobie Bogdana Malesy (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 144). Jednocześnie wskazano jako podstawę jurysdykcji sądów polskich art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o ogłoszeniu upadłości zgłosili swoje wierzytelności w dwóch egzemplarzach na ręce Sędziego komisarza pod adres: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - X GUp 1167/18. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 14/2018 (5653) z dnia 21 stycznia 2019 r. → Pozycja 3395

Dodano: 2019-01-21 10:39:35 przez Administrator

2018-12-20 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 3395. Steć Andrzej. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 1984/18, X GUp 1167/18. [BMSiG-2782/2019]

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z 20 grudnia 2018 r., sygn. akt X GU 1984/18, ogłosił upadłość Andrzeja Stecia, PESEL 72120314598, zamieszkałego w Warszawie przy ul. Komorskiej 8 m. 80, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczając Sędziego komisarza w osobie SSR Pawła Stosio i syndyka w osobie Bogdana Malesy (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 144). Jednocześnie wskazano jako podstawę jurysdykcji sądów polskich art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o ogłoszeniu upadłości zgłosili swoje wierzytelności w dwóch egzemplarzach na ręce Sędziego komisarza pod adres: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - X GUp 1167/18. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 14/2018 (5653) z dnia 21 stycznia 2019 r. → Pozycja 3395

Dodano: 2019-01-21 10:39:30 przez Administrator

 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK