Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 40,00 zł netto (49,20 zł brutto)

Zamów subskrypcjęStępka Roman w upadłości likwidacyjnej (Przemyśl)

Dane Upadłego

 • Upadły: Stępka Roman
 • Adres: , Przemyśl
 • Województwo: Podkarpackie
 • PESEL: 56092602794 ,    

Dane Sądu

 • Nazwa Sądu: Sąd Rejonowy w Rzeszowie
 • Wydział: V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych
 • Adres: ul. Kustronia 4, 35-303 Rzeszów
 • Województwo:Podkarpackie

Dane Upadłości

 • Sygnatura akt Upadłości: V GUp 24/19
 • Sygnatura wniosku o upadłość: V GU 566/18
 • Data ogłoszenia Upadłości: 2019-01-22
 • Sędzia Komisarz: SSR Jerzy Młynarski

Dane Syndyka

 • Imię i nazwisko: Ryszard Mauthe
 • Numer licencji: 29
 • Adres: skr. pocztowa nr 327, 31-045 Kraków 1
 • Województwo: Małopolskie
 • Telefon: 888 681 252

2019-04-17 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 20422. Stępka Roman. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 24/19. [BMSiG-19866/2019]

Sędzia komisarz zawiadamia, że zgodnie z treścią art. 255.2 Prawa upadłościowego zostało sporządzone i złożone do akt sprawy w dniu 18 kwietnia 2019 roku pierwsze uzupełnienie listy wierzytelności w postępowaniu upadłościowym dłużnika: Roman Stępka, nr PESEL 56092602794, zamieszkałego: 37-700 Przemyśl, ul. Tuwima 2/5, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Powyższą listę każdy zainteresowany (art. 255 ust. 2 pr. up.) może przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego w Rzeszowie, ul. gen. J. Kustronia 4 - sala nr 3, parter, w godzinach pracy Sądu. Natomiast w terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy Wierzyciel oraz Upadły mogą na warunkach określonych w art. 256-258 pr. up. - złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw. Sprzeciw powinien odpowiadać wymogom formalnym pisma procesowego, wskazanym w treści art. 257 Prawa upadłościowego, pod rygorem jego odrzucenia. Postępowanie prowadzone jest pod sygn. akt V GUp 24/19.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 76/2019 (5715) z dnia 17 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20422

Dodano: 2019-04-17 10:32:24 przez Administrator

2019-02-28 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 10833. Stępka Roman. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GU 566/18, V GUp 24/19. [BMSiG-10139/2019]

Sędzia Komisarz zawiadamia, że zgodnie z treścią art. 255.2 Prawa upadłościowego została sporządzona i złożona do akt sprawy w dniu 21 lutego 2019 roku główna lista wierzytelności z dnia 20.02.2019 r. w postępowaniu upadłościowym dłużnika - Roman Stępka, nr PESEL 56092602794, zamieszkałego: 37-700 Przemyśl, ul. Tuwima 2/5. Powyższą listę każdy zainteresowany (art. 255 ust. 2 pr. up.) może przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego w Rzeszowie, ul. gen. J. Kustronia 4 - sala nr 3, parter, w godzinach pracy Sądu. Natomiast w terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy Wierzyciel oraz Upadły - mogą na warunkach określonych w art. 256 -258 pr. up. - złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw. Sprzeciw powinien odpowiadać wymogom formalnym pisma procesowego, wskazanym w treści art. 257 Prawa upadłościowego, pod rygorem jego odrzucenia. Postępowanie prowadzone będzie pod sygn. akt V GUp 24/19.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 42/2018 (5681) z dnia 28 lutego 2019 r. → Pozycja 10833

Dodano: 2019-02-28 11:00:35 przez Administrator

2019-02-08 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 7128. Stępka Roman. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GU 566/18, V GUp 24/19. [BMSiG-6580/2019]

Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, w sprawie o sygn. akt V GU 566/18 wniosku Dłużnika - Romana Stępka, zamieszkałego pod adresem: ul. Tuwima 2/5, 37-700 Przemyśl, o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - na posiedzeniu w dniu 22.01.2019 r. postanowił: 1. Ogłosić upadłość w stosunku do Upadłego Romana Stępka, zamieszkałego pod adresem: ul. Tuwima 2/5, 37-700 Przemyśl, numer PESEL 56092602794 - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. 2. Wyznaczyć Sędziego Komisarza w osobie SSR Jerzego Młynarskiego. 3. Wyznaczyć syndyka w osobie - Ryszarda Mauthe, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 29. 4. Wezwać Wierzycieli Upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie trzydziestu dni liczonych od dnia obwieszczenia niniejszego postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. 5. Wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do Upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia, postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Postępowanie prowadzone będzie pod sygnaturą akt V GUp 24/19.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 28/2018 (5667) z dnia 08 lutego 2019 r. → Pozycja 7128

Dodano: 2019-02-08 10:30:17 przez Administrator

2019-01-22 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 7128. Stępka Roman. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GU 566/18, V GUp 24/19. [BMSiG-6580/2019]

Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, w sprawie o sygn. akt V GU 566/18 wniosku Dłużnika - Romana Stępka, zamieszkałego pod adresem: ul. Tuwima 2/5, 37-700 Przemyśl, o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - na posiedzeniu w dniu 22.01.2019 r. postanowił: 1. Ogłosić upadłość w stosunku do Upadłego Romana Stępka, zamieszkałego pod adresem: ul. Tuwima 2/5, 37-700 Przemyśl, numer PESEL 56092602794 - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. 2. Wyznaczyć Sędziego Komisarza w osobie SSR Jerzego Młynarskiego. 3. Wyznaczyć syndyka w osobie - Ryszarda Mauthe, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 29. 4. Wezwać Wierzycieli Upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie trzydziestu dni liczonych od dnia obwieszczenia niniejszego postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. 5. Wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do Upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia, postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Postępowanie prowadzone będzie pod sygnaturą akt V GUp 24/19.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 28/2018 (5667) z dnia 08 lutego 2019 r. → Pozycja 7128

Dodano: 2019-02-08 10:30:12 przez Administrator

 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK