Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 40,00 zł netto (49,20 zł brutto)

Zamów subskrypcjęSzela Monika w upadłości likwidacyjnej (Rzeszów)

Dane Upadłego

 • Upadły: Szela Monika
 • Adres: , Rzeszów
 • Województwo: Podkarpackie
 • PESEL: 89101407309,    

Dane Sądu

 • Nazwa Sądu: Sąd Rejonowy w Rzeszowie
 • Wydział: V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych
 • Adres: ul. Kustronia 4, 35-303 Rzeszów
 • Województwo:Podkarpackie

Dane Upadłości

 • Sygnatura akt Upadłości: V GUp 213/18
 • Sygnatura wniosku o upadłość: V GU 281/18
 • Data ogłoszenia Upadłości: 2018-07-10
 • Sędzia Komisarz: SSR Paweł Janda

Dane Syndyka

 • Imię i nazwisko: Jakub Pieczonka
 • Numer licencji: 1221
 • Adres: ul. Zygmuntowska 9, 35-025 Rzeszów
 • Województwo: Podkarpackie
 • Telefon: +48 661 407 913

2019-06-11 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 30755. Szela Monika. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 213/18. [BMSiG-30432/2019]

Sędzia Komisarz zawiadamia, iż w toku postępowania upadłościowego Moniki Szela, PESEL 89101407309, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt V GUp 213/18, syndyk sporządził i w dniu 4 czerwca 2019 r. przekazał Sędziemu Komisarzowi główną listę wierzytelności. Każdy zainteresowany zgodnie z dyspozycją art. 255 ust. 2 p.u. może przeglądać główną listę wierzytelności, która znajduję się w czytelni akt Sądu Rejonowego w Rzeszowie - sala nr 3 (parter). Natomiast każdy Wierzyciel oraz Upadły mogą w terminie dwóch tygodni od dnia niniejszego obwieszczenia, na warunkach określonych w art. 256-258 p.u. złożyć na ręce Sędziego Komisarza sprzeciw.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 112/2019 (5751) z dnia 11 czerwca 2019 r. → Pozycja 30755

Dodano: 2019-06-12 10:39:41 przez Administrator

2018-08-09 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 34835. Szela Monika. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GU 281/18, V GUp 213/18. [BMSiG-34575/2018]

Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, postanowieniem z dnia 10 lipca 2018 r., sygn. akt V GU 281/18, ogłosił upadłość w stosunku do dłużniczki - Moniki Szeli, zam. w Rzeszowie, numer PESEL 89101407309, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Sędzią Komisarzem Sąd ustanowił SSR Pawła Jandę, a Syndykiem Masy Upadłości Jakuba Pieczonkę (nr licencji 1221). Sąd wzywa wierzycieli upadłej do zgłoszenia swych wierzytelności Sędziemu Komisarzowi w terminie 30 dni liczonych od dnia obwieszczenia niniejszego ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Przedmiotowe postępowanie toczyć się będzie pod sygn. akt V GUp 213/18.

MSiG → Rocznik 2018 → Numer 154/2018 (5542) z dnia 09 sierpnia 2018 r. → Pozycja 34835

Dodano: 2018-08-09 11:48:44 przez Administrator

2018-07-10 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 34835. Szela Monika. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GU 281/18, V GUp 213/18. [BMSiG-34575/2018]

Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, postanowieniem z dnia 10 lipca 2018 r., sygn. akt V GU 281/18, ogłosił upadłość w stosunku do dłużniczki - Moniki Szeli, zam. w Rzeszowie, numer PESEL 89101407309, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Sędzią Komisarzem Sąd ustanowił SSR Pawła Jandę, a Syndykiem Masy Upadłości Jakuba Pieczonkę (nr licencji 1221). Sąd wzywa wierzycieli upadłej do zgłoszenia swych wierzytelności Sędziemu Komisarzowi w terminie 30 dni liczonych od dnia obwieszczenia niniejszego ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Przedmiotowe postępowanie toczyć się będzie pod sygn. akt V GUp 213/18.

MSiG → Rocznik 2018 → Numer 154/2018 (5542) z dnia 09 sierpnia 2018 r. → Pozycja 34835

Dodano: 2018-08-09 11:48:40 przez Administrator

 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK