Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 40,00 zł netto (49,20 zł brutto)

Zamów subskrypcjęThiele Anita w upadłości likwidacyjnej (Zielona Góra)

Dane Upadłego

 • Upadły: Thiele Anita
 • Adres: , Zielona Góra
 • Województwo: Lubuskie
 • PESEL: 85081101408,    

Dane Sądu

 • Nazwa Sądu: Sąd Rejonowy w Zielonej Górze
 • Wydział: V Wydział Gospodarczy sekcja ds. Upadłościowych i Naprawczych
 • Adres: Pl. Słowiański 12, 65-069 Zielona Góra
 • Województwo:Lubuskie

Dane Upadłości

 • Sygnatura akt Upadłości: V GUp 76/18
 • Sygnatura wniosku o upadłość: V GU 112/18
 • Data ogłoszenia Upadłości: 2018-12-07
 • Sędzia Komisarz: SSR Anna Lichacz-Bujko

Dane Syndyka

 • Imię i nazwisko: Julita Kolasa
 • Numer licencji: 862
 • Adres: Mirocin Górny 26, 67-120 Kożuchów
 • Województwo: Lubuskie
 • Telefon: 535 112 113

2019-08-20 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 42977. Thiele Anita. Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 76/18. [BMSiG-42939/2019]

Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Anity Thiele, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej: ul. Racula-Hortensji 10, 66-004 Zielona Góra, numer PESEL 85081101408, zawiadamia, że w dniu 11.07.2019 r. syndyk złożył uzupełniającą listę wierzytelności nr 2, którą każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, pl. Słowiański 12 pok. 115. W terminie dwóch tygodni od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, wierzyciel może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności, a co do odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 160/2019 (5799) z dnia 20 sierpnia 2019 r. → Pozycja 42977

Dodano: 2019-08-20 11:31:00 przez Administrator

2019-06-11 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 30772. Thiele Anita. Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 76/18. [BMSiG-30346/2019]

Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Anity Thiele, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej: ul. Racula-Hortensji 10, 66-004 Zielona Góra, numer PESEL 85081101408, zawiadamia, że w dniu 25.04.2019 r. syndyk złożył uzupełniającą listę wierzytelności nr 1, którą każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, pl. Słowiański 12 pok. 115. W terminie dwóch tygodni od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, wierzyciel może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności, a co do odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 112/2019 (5751) z dnia 11 czerwca 2019 r. → Pozycja 30772

Dodano: 2019-06-12 10:49:09 przez Administrator

2019-05-27 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 27266. Thiele Anita. Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 76/18. [BMSiG-26738/2019]

Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Anity Thiele - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej: ul. Racula-Hortensji 10, 66-004 Zielona Góra, numer PESEL 85081101408, zawiadamia, że w dniu 28.03.2019 r. syndyk złożył listę wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, pl. Słowiański 12 pok. 115. W terminie dwóch tygodni od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, wierzyciel może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności, a co do odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 101/2019 (5740) z dnia 27 maja 2019 r. → Pozycja 27266

Dodano: 2019-05-27 10:40:33 przez Administrator

2019-02-04 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 5968. Thiele Anita. Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 112/18, V GUp 76/18. [BMSiG-5497/2019]

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie V GU 112/18 ogłosił upadłość Anity Thiele, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej ul. Racula-Hortensji 10, 66-004 Zielona Góra, numer PESEL 85081101408. Na Sędziego komisarza wyznaczono Sędziego Sądu Rejonowego w Zielonej Górze Annę Lichacz-Bujko. Na syndyka wyznaczono Julitę Kolasa - licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 862. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności w dwóch egzemplarzach do Sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, podając sygnaturę akt V GUp 76/18, na adres: Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, pl. Słowiański 12, 65-069 Zielona Góra. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Określono, że jurysdykcja sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu ogłoszenia upadłości znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Zażalenie wnosi się do Sądu Okręgowego w Poznaniu, X Wydział Gospodarczy, za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy Postępowanie upadłościowe toczy się pod sygnaturą V GUp 76/18.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 24/2018 (5663) z dnia 04 lutego 2019 r. → Pozycja 5968

Dodano: 2019-02-04 13:38:46 przez Administrator

2018-12-07 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 5968. Thiele Anita. Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 112/18, V GUp 76/18. [BMSiG-5497/2019]

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie V GU 112/18 ogłosił upadłość Anity Thiele, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej ul. Racula-Hortensji 10, 66-004 Zielona Góra, numer PESEL 85081101408. Na Sędziego komisarza wyznaczono Sędziego Sądu Rejonowego w Zielonej Górze Annę Lichacz-Bujko. Na syndyka wyznaczono Julitę Kolasa - licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 862. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności w dwóch egzemplarzach do Sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, podając sygnaturę akt V GUp 76/18, na adres: Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, pl. Słowiański 12, 65-069 Zielona Góra. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Określono, że jurysdykcja sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu ogłoszenia upadłości znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Zażalenie wnosi się do Sądu Okręgowego w Poznaniu, X Wydział Gospodarczy, za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy Postępowanie upadłościowe toczy się pod sygnaturą V GUp 76/18.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 24/2018 (5663) z dnia 04 lutego 2019 r. → Pozycja 5968

Dodano: 2019-02-04 13:38:41 przez Administrator

 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK