Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 40,00 zł netto (49,20 zł brutto)

Zamów subskrypcjęTołłoczko Zofia w upadłości likwidacyjnej ()

Dane Upadłego

 • Upadły: Tołłoczko Zofia
 • Adres: ,
 • Województwo: Łódzkie
 • PESEL: 54102208785,    

Dane Sądu

Dane Upadłości

 • Sygnatura akt Upadłości: XIV GUp 214/17
 • Sygnatura wniosku o upadłość: XIV GU 266/17
 • Data ogłoszenia Upadłości: 2017-10-17
 • Sędzia Komisarz: SSR Izabela Ścieszko-Twardowska

Dane Syndyka

 • Imię i nazwisko: Elżbieta Weronika Izdebska
 • Numer licencji: 145
 • Adres: Al. Kościuszki 123/404, 90-441 Łódź
 • Województwo: Łódzkie
 • Telefon: 505 092 358

2020-05-20 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadłości

Poz. 22331. Tołłoczko Zofia. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GUp 214/17. [BMSiG-21931/2020]

XIV GUp 214/17 OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sędzia Komisarz w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydziale Gospodarczym dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Zofii Tołłoczko, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, w dniu 4 marca 2020 r. złożony został opis i oszacowanie nieruchomości upadłej. Sędzia komisarz informuje, że na podstawie art. 319 ust. 5 w związku z art. 4912 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2344 ze zm.), można w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o ukończeniu czynności dotyczących opisu i oszacowania, wnieść do sędziego komisarza zarzuty na opis i oszacowanie, podając sygn. akt XIV GUp 214/17. Zarzuty należy przesłać na adres: Sąd Rejonowy dla Łodzi- -Śródmieścia w Łodzi, Sąd Gospodarczy, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, Łódź, ul. Pomorska 37. Adres do korespondencji: al. Kościuszki 107/109, 90-928 Łódź. Z podaniem sygnatury akt XIV GUp 214/17.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 097/2020 (5987) z dnia 20 maja 2020 r. → Pozycja 22331

Dodano: 2020-05-20 20:13:04 przez Administrator

2018-05-29 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 22789. Tołłoczko Zofia. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GUp 214/17. [BMSiG-22088/2018]

XIV GUp 214/17 OBWIESZCZENIE Sędzia komisarz informuje, że została sporządzona przez syndyka i przekazana Sędziemu komisarzowi lista wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Zofii Tołłoczko, PESEL 54102208785, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Powyższą listę każdy zainteresowany może przeglądać w czytelni Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Pomorska 37, pokój 214, i w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy, złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw na adres: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Pomorska 37, adres do korespondencji: 90-928 Łódź, al. Kościuszki 107/109.

MSiG → Rocznik 2018 → Numer 103/2018 (5491) z dnia 29 maja 2018 r. → Pozycja 22789

Dodano: 2018-05-30 20:37:18 przez Administrator

2017-11-07 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 41471. Tołłoczko Zofia. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GU 266/17, XIV GUp 214/17. [BMSiG-41648/2017]

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 17 października 2017 roku ogłosił upadłość Zofii Tołłoczko, numer PESEL 54102208785, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Na Sędziego komisarza wyznaczono Sędziego Sądu Rejonowego Izabelę Ścieszko-Twardowską, na syndyka masy upadłości wyznaczono Elżbietę Izdebską. Sąd wzywa wierzycieli upadłej, aby w terminie jednego miesiąca od daty ukazania się obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi. Na powyższe postanowienie o ogłoszeniu upadłości - wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w powyższy sposób, wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich - przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego w Łodzi, za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. Zgłoszenia wierzytelności należy kierować na adres dla korespondencji: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 90-928 Łódź, al. Kościuszki 107/109, sygn. akt XIV GUp 214/17.

MSiG → Rocznik 2017 → Numer 215/2017 (5352) z dnia 07 listopada 2017 r. → Pozycja 41471

Dodano: 2017-11-07 10:49:38 przez Administrator

2017-10-17 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 41471. Tołłoczko Zofia. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GU 266/17, XIV GUp 214/17. [BMSiG-41648/2017]

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 17 października 2017 roku ogłosił upadłość Zofii Tołłoczko, numer PESEL 54102208785, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Na Sędziego komisarza wyznaczono Sędziego Sądu Rejonowego Izabelę Ścieszko-Twardowską, na syndyka masy upadłości wyznaczono Elżbietę Izdebską. Sąd wzywa wierzycieli upadłej, aby w terminie jednego miesiąca od daty ukazania się obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi. Na powyższe postanowienie o ogłoszeniu upadłości - wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w powyższy sposób, wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich - przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego w Łodzi, za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. Zgłoszenia wierzytelności należy kierować na adres dla korespondencji: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 90-928 Łódź, al. Kościuszki 107/109, sygn. akt XIV GUp 214/17.

MSiG → Rocznik 2017 → Numer 215/2017 (5352) z dnia 07 listopada 2017 r. → Pozycja 41471

Dodano: 2017-11-07 10:49:32 przez Administrator

 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK