Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 40,00 zł netto (49,20 zł brutto)

Zamów subskrypcjęTRASPOL Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej (Warszawa)

Dane Upadłego

 • Upadły: TRASPOL Sp. z o.o.
 • Adres: Mysliborska 98E lok 149, 03-185 Warszawa
 • Województwo: Mazowieckie
 • KRS: 0000286126,     NIP: 5242621777,     Regon:141085748

Dane Sądu

 • Nazwa Sądu: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
 • Wydział: X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych
 • Adres: ul. Czerniakowska 100, 00-454 Warszawa
 • Województwo:Mazowieckie

Dane Upadłości

 • Sygnatura akt Upadłości: X GUp 956/18
 • Sygnatura wniosku o upadłość: X GU 1451/18
 • Data ogłoszenia Upadłości: 2018-11-05
 • Sędzia Komisarz: SSR Paweł Stosio

Dane Syndyka

 • Imię i nazwisko: Wojciech Makuć
 • Numer licencji: 37
 • Adres: Przasnyka 7/143, 01-756 Warszawa
 • Województwo: Mazowieckie
 • Telefon: 505 002 895

2020-05-21 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 22478. TRASPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Warszawie. KRS 0000286126. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 22 sierpnia 2007 r., sygn. akt XIX GUp 686/19, X GUp 956/18. [BMSiG-22021/2020]

Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Traspol Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Warszawie, sygn. akt XIX GUp 686/19 (dawniej X GUp 956/18), informuje, że syndyk sporządził i przekazał w dniu 11 maja 2020 r., Sędziemu komisarzowi drugą uzupełniającą listę wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać, a jest dostępna do wglądu w czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie (parter), a w terminie 2 tygodni od daty obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, każdy wierzyciel umieszczony na drugiej uzupełniającej liście wierzytelności, może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 098/2020 (5988) z dnia 21 maja 2020 r. → Pozycja 22478

Dodano: 2020-05-21 10:17:35 przez Administrator

2019-11-07 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 57541. TRASPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Warszawie. KRS 0000286126. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 22 sierpnia 2007 r., sygn. akt XIX GUp 686/19. [BMSiG-57364/2019]

Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Traspol sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Warszawie, sygn. akt XIX GUp 686/19 (dawniej X GUp 956/18), informuje, że syndyk sporządził i przekazał w dniu 7 października 2019 r., Sędziemu komisarzowi pierwszą uzupełniającą listę wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać, a jest dostępna do wglądu w czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie (parter), a w terminie 2 tygodni od daty obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, każdy wierzyciel umieszczony na liście wierzytelności, może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 216/2019 (5855) z dnia 07 listopada 2019 r. → Pozycja 57541

Dodano: 2019-11-07 12:16:05 przez Administrator

2019-06-14 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 31634. TRASPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Warszawie. KRS 0000286126. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 22 sierpnia 2007 r., sygn. akt X GUp 956/18, XIX GUp 686/19. [BMSiG-31449/2019]

Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Traspol sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Warszawie, sygn. akt XIX GUp 686/19 (dawniej X GUp 956/18), informuje, że syndyk sporządził i przekazał w dniu 29 maja 2019 r., Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać, a jest dostępna do wglądu w czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie (parter), a w terminie 2 tygodni od daty obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, każdy wierzyciel umieszczony na liście wierzytelności, może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 115/2019 (5754) z dnia 14 czerwca 2019 r. → Pozycja 31634

Dodano: 2019-06-15 17:35:49 przez Administrator

2019-02-13 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 8145. TRASPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Warszawie. KRS 0000286126. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 22 sierpnia 2007 r., sygn. akt X GUp 956/18. [BMSiG-7603/2019]

Syndyk masy upadłości Traspol Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (sygn. akt X GUp 956/18) ogłasza sprzedaż w trybie z wolnej ręki:
a) samochodu marki Renault Master dCi MR’07 E4 3.5t, nr rejestracyjny WZ 4122L, za cenę nie niższą 4.700,00 zł (cztery tysiące siedemset złotych i zero groszy) brutto;
b) samochodu marki Dacia Sandero 1.5 dCi, nr rejestracyjny WZ 4437E, za cenę nie niższą 1.900,00 zł (jeden tysiąc dziewięćset złotych i zero groszy) brutto;
c) samochodu marki Renault Master dCi MR’07 E4 3.5t, nr rejestracyjny WZ 0240A, za cenę nie niższą 12.900,00 zł (dwanaście tysięcy dziewięćset złotych i zero groszy) brutto;
d) samochodu marki Renault Master dCi MR’07 E4 3.5t, nr rejestracyjny WZ 80697, za cenę nie niższą 3.000,00 zł (trzy tysiące złotych i zero groszy) brutto. Szczegółowe warunki sprzedaży oraz operat szacunkowy pojazdów można uzyskać po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu w Kancelarii Postępowań Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych pod adresem: ul. Przasnyska 7/143, 01-756 Warszawa, tel. 22-12-11-148.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 31/2018 (5670) z dnia 13 lutego 2019 r. → Pozycja 8145

Dodano: 2019-02-13 17:26:03 przez Administrator

2018-11-13 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 49453. TRASPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Warszawie. KRS 0000286126. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 22 sierpnia 2007 r., sygn. akt X GU 1451/18, X GUp 956/18. [BMSiG-49097/2018]

Postanowieniem z dnia 5 listopada 2018 roku Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 1451/18, ogłosił upadłość Traspol Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Myśliborska 98E lok. 149, 03-185 Warszawa) nr KRS: 0000286126. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie, w postępowaniu upadłościowym. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Pawła Stosio, zastępcę Sędziego komisarza w osobie SSR Piotra Pełczyńskiego oraz syndyka w osobie Wojciecha Makuć (nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 37). Sąd określił, iż niniejsze postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady Wspólnot Europejskich w sprawie postępowania upadłościowego Nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r. (Dz. U. UE. L z dnia 30 czerwca 2000 r.). Postępowanie upadłościowe będzie toczyło się pod sygn. akt X GUp 956/18.

MSiG → Rocznik 2018 → Numer 219/2018 (5607) z dnia 13 listopada 2018 r. → Pozycja 49453

Dodano: 2018-11-13 20:56:42 przez Administrator

2018-11-05 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 49453. TRASPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Warszawie. KRS 0000286126. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 22 sierpnia 2007 r., sygn. akt X GU 1451/18, X GUp 956/18. [BMSiG-49097/2018]

Postanowieniem z dnia 5 listopada 2018 roku Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 1451/18, ogłosił upadłość Traspol Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Myśliborska 98E lok. 149, 03-185 Warszawa) nr KRS: 0000286126. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie, w postępowaniu upadłościowym. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Pawła Stosio, zastępcę Sędziego komisarza w osobie SSR Piotra Pełczyńskiego oraz syndyka w osobie Wojciecha Makuć (nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 37). Sąd określił, iż niniejsze postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady Wspólnot Europejskich w sprawie postępowania upadłościowego Nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r. (Dz. U. UE. L z dnia 30 czerwca 2000 r.). Postępowanie upadłościowe będzie toczyło się pod sygn. akt X GUp 956/18.

MSiG → Rocznik 2018 → Numer 219/2018 (5607) z dnia 13 listopada 2018 r. → Pozycja 49453

Pliki do pobrania

Dodano: 2018-11-13 20:56:36 przez Administrator

 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK