Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 40,00 zł netto (49,20 zł brutto)

Zamów subskrypcjęTurzyński Grzegorz w upadłości likwidacyjnej (Wrocław)

Dane Upadłego

 • Upadły: Turzyński Grzegorz
 • Adres: Komandorska 175/31, Wrocław
 • Województwo: Dolnośląskie
 • PESEL: 73013006855,    

Dane Sądu

 • Nazwa Sądu: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej
 • Wydział: VIII Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Gospodarczych
 • Adres: ul. Poznańska 16, 53-630 Wrocław
 • Województwo:Dolnośląskie

Dane Upadłości

 • Sygnatura akt Upadłości: VIII GUp 53/16 of
 • Sygnatura wniosku o upadłość: VIII GU 72/16 of
 • Data ogłoszenia Upadłości: 2016-05-13
 • Sędzia Komisarz: SSR Jarosław Iwanek

Dane Syndyka

 • Imię i nazwisko: Piotr Stanisław Koszczuk
 • Numer licencji: 373
 • Adres: skr. pocztowa 57105, 53-638 Wrocław
 • Województwo: Dolnośląskie
 • Telefon: 661 981 638

2019-06-11 Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego

Poz. 30786. Turzyński Grzegorz. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 53/16 of. [BMSiG-30474/2019]

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, informuje, że wskutek uprawomocnienia się z dniem 16 marca 2019 r. postanowienia Sądu z 8 marca 2019 r., którym ustalono plan spłaty wierzycieli upadłego Grzegorza Turzyńskiego, numer PESEL 73013006855, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, postępowanie w jego sprawie upadłościowej (sygn. akt VIII GUp 53/16 of) uległo zakończeniu z mocy prawa (art. 49114 ust. 3 Prawa upadłościowego).

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 112/2019 (5751) z dnia 11 czerwca 2019 r. → Pozycja 30786

Dodano: 2019-06-12 11:23:07 przez Administrator

2018-07-24 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 32526. Turzyński Grzegorz i Turzyńska Izabela. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 53/16/Ap-6. [BMSiG-32148/2018]

Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Grzegorza Turzyńskiego (PESEL 730130006855), jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, połączonym z postępowaniem upadłościowym Izabeli Turzyńskiej (PESEL 73092406043), jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, prowadzonych pod sygn. akt VIII GUp 53/16, ogłasza, że w dniu 26.04.2018 r. został złożony przez syndyka ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości Grzegorza Turzyńskiego, który można przeglądać w Sekretariacie Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Poznańskiej 16 we Wrocławiu, oraz że w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia o tym można wnosić przeciwko planowi podziału zarzuty z podaniem sygn. akt VIII GUp 53/16/Ap-6.

MSiG → Rocznik 2018 → Numer 142/2018 (5530) z dnia 24 lipca 2018 r. → Pozycja 32526

Dodano: 2018-07-24 10:39:30 przez Administrator

2018-04-25 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 17536. Turzyński Grzegorz i Turzyńska Izabela. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 53/16. [BMSiG-16800/2018]

Sędzia komisarz nadzorujący połączone do wspólnego rozpoznania pod sygn. akt VIII GUp 53/16 (konsumenckie) postępowania upadłościowe, zamieszkałych we Wrocławiu, małżonków: Grzegorza Turzyńskiego (PESEL 73013006855) i Izabeli Turzyńskiej (PESEL 73092406043), jako osób nieprowadzących działalności gospodarczej, zawiadamia, że w dniu 29.03.2018 r. zostało mu przekazane przez syndyka drugie uzupełnienie listy wierzytelności w stosunku do upadłej Izabeli Turzyńskiej, które każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, we Wrocławiu przy ul. Poznańskiej 16, i w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia o tym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wnieść sprzeciw, przy czym każdy wierzyciel umieszczony na uzupełnieniu listy może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania wierzytelności, upadłemu natomiast sprzeciw do uzupełnienia listy przysługuje, o ile nie jest ono zgodne z jego wnioskami lub oświadczeniami, przy czym jeśli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych.

MSiG → Rocznik 2018 → Numer 81/2018 (5469) z dnia 25 kwietnia 2018 r. → Pozycja 17536

Dodano: 2018-04-27 07:05:31 przez Administrator

2017-04-26 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 15760. Turzyński Grzegorz. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 53/16. [BMSiG-15105/2017]

Sędzia komisarz nadzorujący połączone do wspólnego rozpoznania pod sygn. akt VIII GUp 53/16 (konsumenckie) postępowania upadłościowe, zamieszkałych we Wrocławiu, małżonków: Grzegorza Turzyńskiego (PESEL 73013006855) i Izabeli Turzyńskiej (PESEL 73092406043), jako osób nieprowadzących działalności gospodarczej, zawiadamia, że w dniu 25.01.2017 r. zostało mu przekazane przez syndyka pierwsze uzupełnienie listy wierzytelności w stosunku do upadłego Grzegorza Turzyńskiego, które każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych we Wrocławiu przy ul. Poznańskiej 16, i w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia o tym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wnieść sprzeciw, przy czym każdy wierzyciel umieszczony na uzupełnieniu listy może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania wierzytelności, upadłemu natomiast sprzeciw do uzupełnienia listy przysługuje, o ile nie jest ono zgodne z jego wnioskami lub oświadczeniami, przy czym jeśli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych.

MSiG → Rocznik 2017 → Numer 81/2017 (5218) z dnia 26 kwietnia 2017 r. → Pozycja 15760

Dodano: 2017-04-27 19:31:20 przez Administrator

2016-12-13 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 33405. Turzyński Grzegorz. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 53/16. [BMSiG-33838/2016]

Sędzia komisarz nadzorujący połączone do wspólnego rozpoznania pod sygn. akt VIII GUp 53/16 (konsumenckie) postępowania upadłościowe, zamieszkałych we Wrocławiu, małżonków: Grzegorza Turzyńskiego (PESEL 73013006855) i Izabeli Turzyńskiej (PESEL 73092406043), jako osób nieprowadzących działalności gospodarczej, zawiadamia, że w dniu 21.11.2016 r. została mu przekazana przez syndyka lista wierzytelności w stosunku do upadłego Grzegorza Turzyńskiego, którą każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Naprawczych, we Wrocławiu przy ul. Poznańskiej 16, i w terminie 2 tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia o tym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wnieść przeciwko nim sprzeciwy, przy czym każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania wierzytelności.

MSiG → Rocznik 2016 → Numer 240/2016 (5125) z dnia 13 grudnia 2016 r. → Pozycja 33405

Dodano: 2016-12-14 07:10:28 przez Administrator

2016-05-24 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 12695. Turzyński Grzegorz. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 72/16 of, VIII GUp 53/16 of. [BMSiG-12537/2016]

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z 13 maja 2016 r., sygn. akt VIII GU 72/16 of, ogłosił upadłość Grzegorza Turzyńskiego jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, numer PESEL 73013006855, zamieszkałego we Wrocławiu przy ul. Komandorskiej 175/31.
Wyznaczono sędziego komisarza w osobie SSR Jarosława Horobiowskiego i syndyka masy upadłości w osobie Piotra Koszczuka (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 373).
Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowi art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe, a postępowanie upadłościowe ma charakter główny, stosownie do art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w dwóch egzemplarzach na ręce sędziego komisarza pod adresem: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Poznańska 16, 53-630 Wrocław, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - VIII GUp 53/16 of.
Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich.
Osoba uprawniona do wniesienia zażalenia, która nie została zawiadomiona o posiedzeniu jawnym, na którym ogłoszono postanowienie o ogłoszeniu upadłości, może w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć wniosek o sporządzenie uzasadnienia i doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem. Termin do wniesienia zażalenia biegnie wówczas od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem.

MSiG → Rocznik 2016 → Numer 99/2016 (4984) z dnia 24 maja 2016 r. → Pozycja 12695

Dodano: 2016-05-26 12:53:00 przez Syndyk Piotr Klempka

2016-05-13 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 12695. Turzyński Grzegorz. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 72/16 of, VIII GUp 53/16 of. [BMSiG-12537/2016]

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z 13 maja 2016 r., sygn. akt VIII GU 72/16 of, ogłosił upadłość Grzegorza Turzyńskiego jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, numer PESEL 73013006855, zamieszkałego we Wrocławiu przy ul. Komandorskiej 175/31.
Wyznaczono sędziego komisarza w osobie SSR Jarosława Horobiowskiego i syndyka masy upadłości w osobie Piotra Koszczuka (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 373).
Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowi art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe, a postępowanie upadłościowe ma charakter główny, stosownie do art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w dwóch egzemplarzach na ręce sędziego komisarza pod adresem: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Poznańska 16, 53-630 Wrocław, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - VIII GUp 53/16 of.
Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich.
Osoba uprawniona do wniesienia zażalenia, która nie została zawiadomiona o posiedzeniu jawnym, na którym ogłoszono postanowienie o ogłoszeniu upadłości, może w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć wniosek o sporządzenie uzasadnienia i doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem. Termin do wniesienia zażalenia biegnie wówczas od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem.

MSiG → Rocznik 2016 → Numer 99/2016 (4984) z dnia 24 maja 2016 r. → Pozycja 12695

Dodano: 2016-05-26 12:52:50 przez Syndyk Piotr Klempka

 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK