Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 40,00 zł netto (49,20 zł brutto)

Zamów subskrypcjęTworkowska Katarzyna w upadłości likwidacyjnej ()

Dane Upadłego

 • Upadły: Tworkowska Katarzyna
 • Adres: ,
 • Województwo: Śląskie
 • PESEL: 90020513561,    

Dane Sądu

 • Nazwa Sądu: Sąd Rejonowy w Gliwicach
 • Wydział: XII Wydział Gospodarczy ds Upadłościowych i Naprawczych
 • Adres: ul. Powstańców Warszawy 23, 44-101 Gliwice
 • Województwo:Śląskie

Dane Upadłości

 • Sygnatura akt Upadłości: XII GU 599/17
 • Sygnatura wniosku o upadłość: XII GU 599/17
 • Data ogłoszenia Upadłości: 2018-03-08
 • Sędzia Komisarz: SSR Małgorzata Popiół

Dane Syndyka

 • Imię i nazwisko: Damian Piotr Zgolik
 • Numer licencji: 66
 • Adres: Biuro Syndyka ul. Słowackiego 37/211, 40-093 Katowice
 • Województwo: Śląskie
 • Telefon: 509 034 663

2019-12-02 Ogłoszenie o złożeniu planu podziału

Poz. 62081. Tworkowska Katarzyna. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 79/18/MP. [BMSiG-61950/2019]

Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że w sprawie o sygn. akt XII GUp 79/18/MP dotyczącej upadłości dłużnika Katarzyny Tworkowskiej, PESEL 90020513561, syndyk masy upadłości złożył ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości. Plan podziału można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, ulica Powstańców Warszawy 23, i w ciągu dwóch tygodni od daty publikacji obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wnieść przeciwko planowi podziału zarzuty.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 232/2019 (5871) z dnia 02 grudnia 2019 r. → Pozycja 62081

Dodano: 2019-12-02 13:55:39 przez Administrator

2019-03-15 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 13961. Tworkowska Katarzyna. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 79/18/MP. [BMSiG-13502/2019]

Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, Sędzia komisarz, zawiadamia, że w sprawie o sygn. akt XII GUp 79/18/MP dotyczącej upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Katarzyny Tworkowskiej, PESEL 90020513561, syndyk przekazał Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, którą przeglądać można w siedzibie Sądu Rejonowego w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, ulica Powstańców Warszawy 23. W terminie dwóch tygodni od niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje Upadłemu, o ile lista wierzytelności, nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami. Sprzeciw winien odpowiadać warunkom formalnym pisma procesowego, a nadto wskazanym w treści art. 257 Prawa upadłościowego, pod rygorem jego odrzucenia.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 53/2019 (5692) z dnia 15 marca 2019 r. → Pozycja 13961

Dodano: 2019-03-15 10:18:43 przez Administrator

2018-03-19 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 11627. Tworkowska Katarzyna. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 599/17. [BMSiG-10878/2018]

Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, zawiadamia, że w sprawie o sygn. akt XII GU 599/17 dotyczącej upadłości dłużnika Katarzyny Tworkowskiej, PESEL 90020513561, dnia 8 marca 2018 r. zostało wydane postanowienie o ogłoszeniu upadłości dłużnika Katarzyny Tworkowskiej, będącej osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej. Na Sędziego komisarza postępowania upadłościowego została wyznaczona SSR Małgorzata Popiół, natomiast na syndyka masy upadłości Damian Zgolik. Sąd wzywa wierzycieli do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie 30 dni od dnia ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 30 dni od daty obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili je, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym.

MSiG → Rocznik 2018 → Numer 55/2018 (5443) z dnia 19 marca 2018 r. → Pozycja 11627

Dodano: 2018-03-19 09:09:13 przez Administrator

2018-03-08 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 11627. Tworkowska Katarzyna. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 599/17. [BMSiG-10878/2018]

Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, zawiadamia, że w sprawie o sygn. akt XII GU 599/17 dotyczącej upadłości dłużnika Katarzyny Tworkowskiej, PESEL 90020513561, dnia 8 marca 2018 r. zostało wydane postanowienie o ogłoszeniu upadłości dłużnika Katarzyny Tworkowskiej, będącej osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej. Na Sędziego komisarza postępowania upadłościowego została wyznaczona SSR Małgorzata Popiół, natomiast na syndyka masy upadłości Damian Zgolik. Sąd wzywa wierzycieli do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie 30 dni od dnia ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 30 dni od daty obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili je, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym.

MSiG → Rocznik 2018 → Numer 55/2018 (5443) z dnia 19 marca 2018 r. → Pozycja 11627

Dodano: 2018-03-19 09:09:07 przez Administrator

 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK