Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 40,00 zł netto (49,20 zł brutto)

Zamów subskrypcjęWargin Grzegorz w upadłości likwidacyjnej (Marki)

Dane Upadłego

 • Upadły: Wargin Grzegorz
 • Adres: , Marki
 • Województwo: Mazowieckie
 • PESEL: 79030106750,    

Dane Sądu

 • Nazwa Sądu: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
 • Wydział: XVIII Wydział Gospodarczy do spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych
 • Adres: Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa
 • Województwo:Mazowieckie

Dane Upadłości

 • Sygnatura akt Upadłości: X GUp 765/18, XVIII GUp 582/19
 • Sygnatura wniosku o upadłość: X GU 1136/18
 • Data ogłoszenia Upadłości: 2018-09-05
 • Sędzia Komisarz: SSR Kamila Wasilewska

Dane Syndyka

 • Imię i nazwisko: Katarzyna Krzewińska
 • Numer licencji: 1250
 • Adres: Ostrobramska 78 lok. 78, 04-175 Warszawa
 • Województwo: Mazowieckie
 • Telefon: 603 611 605

2019-12-02 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 62064. Wargin Grzegorz. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GUp 582/19. [BMSiG-61751/2019]

Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Grzegorza Wargin, PESEL 79030106750, zamieszkałego w Markach, ul. Lisa Kuli 102E, 05-270 Marki, prowadzonym pod sygn. akt XVIII GUp 582/19, w dniu 6 października 2019 roku sporządzona została V uzupełniająca lista wierzytelności, którą może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XVIII Wydział Gospodarczy, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa. W terminie dwóch tygodni od obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, komu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 232/2019 (5871) z dnia 02 grudnia 2019 r. → Pozycja 62064

Dodano: 2019-12-02 13:51:43 przez Administrator

2019-06-13 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 31326. Wargin Grzegorz. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 765/18. [BMSiG-30911/2019]

Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Grzegorza Wargin, PESEL 79030106750, zamieszkałego w Markach, ul. Lisa Kuli 102E, 05-270 Marki, prowadzonym pod sygn. akt X GUp 765/18, w dniu 19 kwietnia 2019 roku sporządzona została IV uzupełniająca lista wierzytelności, którą może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa. W terminie dwóch tygodni od obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, komu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 114/2019 (5753) z dnia 13 czerwca 2019 r. → Pozycja 31326

Dodano: 2019-06-13 18:34:47 przez Administrator

2019-04-10 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 18964. Wargin Grzegorz. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 765/18. [BMSiG-18305/2019]

Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Grzegorza Wargin, PESEL 79030106750, zamieszkałego w Markach, ul. Lisa Kuli 102E, 05-270 Marki, prowadzonym pod sygn. akt X GUp 765/18, w dniu 5 marca 2019 roku sporządzona została III uzupełniająca lista wierzytelności, którą może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa. W terminie dwóch tygodni od obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, komu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 71/2019 (5710) z dnia 10 kwietnia 2019 r. → Pozycja 18964

Dodano: 2019-04-10 13:49:12 przez Administrator

2019-02-20 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 9371. Wargin Grzegorz. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 765/18. [BMSiG-8838/2019]

Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Grzegorza Wargin, PESEL 79030106750, zamieszkałego w Markach, ul. Lisa Kuli 102E, 05-270 Marki, prowadzonym pod sygn. akt X GUp 765/18, w dniu 24 stycznia 2019 roku sporządzona została II uzupełniająca lista wierzytelności, którą może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa. W terminie dwóch tygodni od obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, komu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 36/2018 (5675) z dnia 20 lutego 2019 r. → Pozycja 9371

Dodano: 2019-02-21 10:19:51 przez Administrator

2019-02-13 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 8120. Wargin Grzegorz. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 765/18. [BMSiG-7415/2019]

Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Grzegorza Wargin, PESEL 79030106750, zamieszkałego w Markach, ul. Lisa Kuli 102E, 05-270 Marki, prowadzonym pod sygn. akt X GUp 765/18, w dniu 27 grudnia 2018 roku sporządzona została I uzupełniająca lista wierzytelności, którą może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa. W terminie dwóch tygodni od obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, komu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 31/2018 (5670) z dnia 13 lutego 2019 r. → Pozycja 8120

Dodano: 2019-02-13 11:24:16 przez Administrator

2018-12-21 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 57115. Wargin Grzegorz. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 765/18. [BMSiG-56620/2018]

Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Grzegorza Wargin, PESEL 79030106750, zamieszkałego w Markach, ul. Lisa Kuli 102 E, 05-270 Marki, prowadzonym pod sygn. akt X GUp 765/18, w dniu 28 listopada 2018 roku sporządzona została lista wierzytelności, którą może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa. W terminie dwóch tygodni od obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, komu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności.

MSiG → Rocznik 2018 → Numer 247/2018 (5635) z dnia 21 grudnia 2018 r. → Pozycja 57115

Dodano: 2018-12-21 11:18:39 przez Administrator

2018-09-24 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 41260. Wargin Grzegorz. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 1136/18, X GUp 765/18. [BMSiG-41236/2018]

Sygn. akt X GUp 765/18 OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w sprawie o sygn. akt X GU 1136/18, postanowieniem z dnia 5 września 2018 roku ogłosił upadłość Grzegorza Wargin, zamieszkałego w Markach przy ul. Lisa Kuli 102E, 05-270 Marki (PESEL: 79030106750). Sąd określił, że Grzegorz Wargin jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Kamili Wasilewskiej oraz syndyka w osobie Katarzyny Krzewińskiej (licencja doradcy restrukturyzacyjnego numer 1250). Sąd wzywa wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności należy kierować do sędziego komisarza w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, podając sygn. akt X GUp 765/18. Informuje się, że Sąd określił, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego.

MSiG → Rocznik 2018 → Numer 185/2018 (5573) z dnia 24 września 2018 r. → Pozycja 41260

Dodano: 2018-09-24 10:42:08 przez Administrator

2018-09-05 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 41260. Wargin Grzegorz. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 1136/18, X GUp 765/18. [BMSiG-41236/2018]

Sygn. akt X GUp 765/18 OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w sprawie o sygn. akt X GU 1136/18, postanowieniem z dnia 5 września 2018 roku ogłosił upadłość Grzegorza Wargin, zamieszkałego w Markach przy ul. Lisa Kuli 102E, 05-270 Marki (PESEL: 79030106750). Sąd określił, że Grzegorz Wargin jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Kamili Wasilewskiej oraz syndyka w osobie Katarzyny Krzewińskiej (licencja doradcy restrukturyzacyjnego numer 1250). Sąd wzywa wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności należy kierować do sędziego komisarza w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, podając sygn. akt X GUp 765/18. Informuje się, że Sąd określił, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego.

MSiG → Rocznik 2018 → Numer 185/2018 (5573) z dnia 24 września 2018 r. → Pozycja 41260

Dodano: 2018-09-24 10:42:02 przez Administrator

 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK