Wasilewska Dorota ()

Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 40,00 zł netto (49,20 zł brutto)

Zamów subskrypcję

 • Dane Upadłego
 • Dane Sądu
 • Dane postępowania
 • Doradca restrukturyzacyjny

Dane Upadłego

 • Upadły: Wasilewska Dorota
 • Adres: ,
 • Województwo: Łódzkie
 • PESEL: 74080302682

Dane Sądu

Dane postępowania

 • Sygnatura akt: XIV GUp 520/21
 • Data wszczęcia postępowania: 2021-07-07
 • Sędzia Komisarz: brak informacji

Doradca restrukturyzacyjny

 • Imię i nazwisko: Tomasz Hofman
 • Numer licencji: 354
 • Adres: Wojska Polskiego 15C, 62-500 Konin
 • Województwo: Wielkopolskie
 • Telefon: 691 403 311

2022-05-11 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadłości

Poz. 25097. Wasilewska Dorota. Sąd Rejonowy dla Łodzi- -Śródmieścia w Łodzi XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GUp 520/21. [BMSiG-24497/2022]

OBWIESZCZENIE DOROTA WASILEWSKA Zawiadamia się, iż w postępowaniu upadłościowym prowadzonym wobec Doroty Wasilewskiej, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Bedlnie-Pniewo Małe 99-311 (PESEL 74080302682) (sygn. akt XIV GUp 520/21, Sąd Rejonowy dla Łodz-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy) w trybie art. 319 Prawa upadłościowego, syndyk masy upadłości sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi ukończony opis i oszacowanie udziałów upadłej w wysokości 1/2 w nieruchomościach zabudowanych i niezabudowanych, a objętych Księgami Wieczystymi: - LD1K00019655/4, - LD1K/00004471/2, - LD1K/00042497/8, - LD1K/00014330/5, - LD1K/00006475/4, - LD10/00035502/9, - LD1K/00046454/3, - LD1K/00004624/0, - LD1K/00039853/8. Poucza się przy tym, że w terminie tygodnia od ukazania się niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, można złożyć Sędziemu komisarzowi zarzuty na ww. opis i oszacowanie.

MSiG → Rocznik 2022 → Numer 090/2022 (6489) z dnia 11 maja 2022 r. → Pozycja 25097
 • Dodano: 2022-05-11 19:15:19
 • Administrator

2021-08-24 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 53623. Wasilewska Dorota. Sąd Rejonowy dla Łodzi- -Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GUp 520/21. [BMSiG-53069/2021]

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 7 lipca 2021 roku ogłosił upadłość dłużnika Doroty Wasilewskiej, numer PESEL 74080302682, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe. Postępowanie upadłościowe toczy się pod sygn. akt XIV GUp 520/21.
Na syndyka masy upadłości wyznaczono Tomasza Hofmana, licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 354.
Na powyższe postanowienie o ogłoszeniu upadłości wierzycielowi przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego w Łodzi za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w powyższy sposób, wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Sąd wzywa wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności syndykowi na adres: ul. Wojska Polskiego 15C, 62-500 Konin, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym.

MSiG → Rocznik 2021 → Numer 163/2021 (6308) z dnia 24 sierpnia 2021 r. → Pozycja 53623
 • Dodano: 2021-08-24 21:21:35
 • Administrator

2021-07-07 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 53623. Wasilewska Dorota. Sąd Rejonowy dla Łodzi- -Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GUp 520/21. [BMSiG-53069/2021]

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 7 lipca 2021 roku ogłosił upadłość dłużnika Doroty Wasilewskiej, numer PESEL 74080302682, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe. Postępowanie upadłościowe toczy się pod sygn. akt XIV GUp 520/21.
Na syndyka masy upadłości wyznaczono Tomasza Hofmana, licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 354.
Na powyższe postanowienie o ogłoszeniu upadłości wierzycielowi przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego w Łodzi za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w powyższy sposób, wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Sąd wzywa wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności syndykowi na adres: ul. Wojska Polskiego 15C, 62-500 Konin, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym.

MSiG → Rocznik 2021 → Numer 163/2021 (6308) z dnia 24 sierpnia 2021 r. → Pozycja 53623
 • Dodano: 2021-08-24 21:21:29
 • Administrator
 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK