Waszkowska Anna w upadłości likwidacyjnej (Tarnobrzeg)

Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 30,00 zł netto (36,90 zł brutto)

Zamów subskrypcję • Dane Upadłego
 • Dane Sądu
 • Dane Upadłość
 • Syndyk
 • Upadły: Waszkowska Anna
 • Adres: , Tarnobrzeg
 • Województwo: Podkarpackie
 • PESEL: 71110202369
 • Nazwa Sądu: Sąd Rejonowy w Rzeszowie
 • Wydział: V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych
 • Adres: ul. Kustronia 4, 35-303 Rzeszów
 • Województwo:Podkarpackie
 • Sygnatura akt Upadłości: V GUp 169/19
 • Sygnatura wniosku o upadłość: V GU 161/19
 • Data ogłoszenia Upadłości: 2019-03-21
 • Sędzia Komisarz: SSR Jerzy Młynarski
 • Imię i nazwisko: Paweł Sierant
 • Numer licencji: 403
 • Adres: Kobierniki 124A, 27-600 Sandomierz
 • Województwo: Świętokrzyskie
 • Telefon: 502 169 385

2020-09-14 Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego

Poz. 46498. Waszkowska Anna. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 169/19. [BMSiG-46794/2020]

Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, informuje, że na skutek uprawomocnienia się postanowienia tutejszego Sądu z dnia 21.07.2020 r. o umorzeniu bez ustalenia planu spłaty zobowiązań upadłej Anny Waszkowskiej (PESEL 71110202369), na podstawie art. 49114 ust. 3 Prawa upadłościowego (w brzmieniu obowiązującym do dnia 23.03.2020 r.), z mocy prawa zakończeniu uległo toczące się wobec niej, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, postępowanie upadłościowe o sygn. akt V GUp 169/19.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 179/2020 (6069) z dnia 14 września 2020 r. → Pozycja 46498
 • Dodano: 2020-09-14 19:57:39
 • Administrator

2020-07-10 Inne

Poz. 33678. Waszkowska Anna. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 169/19. [BMSiG-33595/2020]

Sędzia Komisarz w postępowaniu upadłościowym upadłej Anny Waszkowskiej, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, nr PESEL 71110202369, zam.: Tarnobrzeg, prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 169/19, zawiadamia, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał Sędziemu Komisarzowi spis zlikwidowanych składników masy upadłości w postaci:
1. Opel Calibra RT 42064, rok produkcji 1993, nr VIN: W0L000085P9001253 - likwidacja nastąpiła poprzez sprzedaż w dniu 1.07.2019 r., za cenę 400,00 zł,
2. Opel Calibra RT 14330, rok produkcji 1993, nr VIN: W0L000085R9002038 - likwidacja nastąpiła poprzez sprzedaż w dniu 1.07.2019 r., za cenę 400,00 zł,
3. Opel Calibra EPA 9MW9, rok produkcji 1994, nr VIN: W0L000085R9001789 - likwidacja nastąpiła poprzez sprzedaż w dniu 1.07.2019 r., za cenę 400,00 zł. Każdy zainteresowany może przeglądać spis zlikwidowanych składników masy upadłości Anny Waszkowskiej w czytelni akt Sądu Rejonowego w Rzeszowie - sala nr 3 (parter).

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 133/2020 (6023) z dnia 10 lipca 2020 r. → Pozycja 33678
 • Dodano: 2020-07-11 15:23:45
 • Administrator

2019-08-16 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 42479. Waszkowska Anna. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 169/19. [BMSiG-42483/2019]

Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym upadłej Anny Waszkowskiej, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, PESEL 71110202369, zam.: Tarnobrzeg, prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 169/19, zawiadamia, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi główną listę wierzytelności. Każdy zainteresowany (art. 255 ust. 2 pr. up.) może przeglądać listę wierzytelności w czytelni akt Sądu Rejonowego w Rzeszowie, sala nr 3 (parter), natomiast każdy Wierzyciel oraz Upadły mogą na warunkach określonych w art. 256-258 pr. up. w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi, złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 158/2019 (5797) z dnia 16 sierpnia 2019 r. → Pozycja 42479

 • Dodano: 2019-08-16 10:23:14
 • Administrator

2019-04-02 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 17244. Waszkowska Anna. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GU 161/19, V GUp 169/19. [BMSiG-16711/2019]

Niniejszym zawiadamiam, że w dniu 21 marca 2019 r. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, w sprawie sygn. akt V GU 161/19 ogłosił upadłość Anny Waszkowskiej, zam. w Tarnobrzegu, nr PESEL 71110202369, jednocześnie określając, że Anna Waszkowska jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej. W związku z powyższym wzywam wierzycieli upadłego do zgłoszenia swoich wierzytelności w dwóch egzemplarzach sędziemu komisarzowi w terminie 30 dni liczonych od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Ponadto wzywam osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania sędziemu komisarzowi w terminie 30 dni od dnia głoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sąd Rejonowy wyznaczył sędziego komisarza w osobie SSR Jerzego Młynarskiego oraz syndyka masy upadłości w osobie Pawła Sieranta, numer licencji 403. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone pod sygn. akt V GUp 169/19.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 65/2019 (5704) z dnia 02 kwietnia 2019 r. → Pozycja 17244
 • Dodano: 2019-04-02 12:05:21
 • Administrator

2019-03-21 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 17244. Waszkowska Anna. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GU 161/19, V GUp 169/19. [BMSiG-16711/2019]

Niniejszym zawiadamiam, że w dniu 21 marca 2019 r. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, w sprawie sygn. akt V GU 161/19 ogłosił upadłość Anny Waszkowskiej, zam. w Tarnobrzegu, nr PESEL 71110202369, jednocześnie określając, że Anna Waszkowska jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej. W związku z powyższym wzywam wierzycieli upadłego do zgłoszenia swoich wierzytelności w dwóch egzemplarzach sędziemu komisarzowi w terminie 30 dni liczonych od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Ponadto wzywam osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania sędziemu komisarzowi w terminie 30 dni od dnia głoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sąd Rejonowy wyznaczył sędziego komisarza w osobie SSR Jerzego Młynarskiego oraz syndyka masy upadłości w osobie Pawła Sieranta, numer licencji 403. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone pod sygn. akt V GUp 169/19.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 65/2019 (5704) z dnia 02 kwietnia 2019 r. → Pozycja 17244
 • Dodano: 2019-04-02 12:05:16
 • Administrator
 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK