Wojciechowska Karolina w upadłości likwidacyjnej (Kikół)

Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 30,00 zł netto (36,90 zł brutto)

Zamów subskrypcję • Dane Upadłego
 • Dane Sądu
 • Dane Upadłość
 • Syndyk
 • Upadły: Wojciechowska Karolina
 • Adres: , Kikół
 • Województwo: Kujawsko-pomorskie
 • PESEL: 89100403627
 • Nazwa Sądu: Sąd Rejonowy w Toruniu
 • Wydział: V Wydział Gospodarczy
 • Adres: ul. Mickiewicza 10/16, 87-100 Toruń
 • Województwo:Kujawsko-pomorskie
 • Sygnatura akt Upadłości: V GUp 94/20
 • Sygnatura wniosku o upadłość: V GU 13/20
 • Data ogłoszenia Upadłości: 2020-05-25
 • Sędzia Komisarz: ASR Dawid Kobus
 • Imię i nazwisko: Anna Grudzień-Kurpiewska
 • Numer licencji: 662
 • Adres: Pod Arkadami 6, 87-400 Golub-Dobrzyń
 • Województwo: Kujawsko-pomorskie
 • Telefon: 513 175 036

2020-09-14 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadłości

Poz. 46524. Wojciechowska Karolina. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 94/20. [BMSiG-46952/2020]

Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Karoliny Wojciechowskiej, sygn. akt V GUp 94/20, informuje, że do akt postępowania w Sądzie Rejonowym w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, ul. Mickiewicza 10/16, 87-100 Toruń, został złożony opis i oszacowanie nieruchomości upadłej (stanowiącej funkcjonalną całość nr składnika masy - 1) w postaci: - nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę o nr 86/6 o pow. 0,0899 ha, położonej w miejscowości Wolęcin (gmina Kikół, powiat lipnowski, woj. kujawsko-pomorskie), dla której prowadzona jest księga wieczysta KW nr WL1L/00004327/2, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o powierzchni użytkowej 63,33 m2 , nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę o nr 86/6 o pow. 0,3700 ha, położonej w miejscowości Wolęcin (gmina Kikół, powiat lipnowski, woj. kujawsko-pomorskie), dla której prowadzona jest księga wieczysta KW nr WL1L/00019709/2. W terminie tygodnia od ukazania się obwieszczenia można składać do sędziego komisarza zarzuty na opis i oszacowanie.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 179/2020 (6069) z dnia 14 września 2020 r. → Pozycja 46524
 • Dodano: 2020-09-14 20:37:18
 • Administrator

2020-06-17 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 27892. Wojciechowska Karolina. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 13/20, V GUp 94/20. [BMSiG-27593/2020]

Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, obwieszcza, że postanowieniem z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie o sygn. akt V GU 13/20 postanowił:
1. ogłosić upadłość dłużniczki Karoliny Wojciechowskiej, zamieszkałej pod adresem: 87-620 Kikół, Wolęcin 6, PESEL 89100403627, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej;
2. wyznaczyć Sędziego komisarza w osobie asesora sądowego Dawida Kobus, urzędującego w Sądzie Rejonowym w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, ul. Mickiewicza 10/16, 87-100 Toruń;
3. wyznaczyć syndyka w osobie Anny Grudzień-Kurpiewskiej (nr licencji 662);
4. wezwać wierzycieli upadłej Karoliny Wojciechowskiej do zgłaszania wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym;
5. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej Karoliny Wojciechowskiej, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu;
6. stwierdzić, że podstawę jurysdykcji sądów polskich stanowi art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.Urz.UE.L.2015.141.19 z dnia 5 czerwca 2015 r.), zaś wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym;
7. kosztami postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości obciążyć dłużniczkę. Postępowanie upadłościowe obecnie prowadzone jest pod sygnaturą akt V GUp 94/20.
POUCZENIE Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 116/2020 (6006) z dnia 17 czerwca 2020 r. → Pozycja 27892
 • Dodano: 2020-06-17 10:53:40
 • Administrator

2020-05-25 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 27892. Wojciechowska Karolina. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 13/20, V GUp 94/20. [BMSiG-27593/2020]

Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, obwieszcza, że postanowieniem z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie o sygn. akt V GU 13/20 postanowił:
1. ogłosić upadłość dłużniczki Karoliny Wojciechowskiej, zamieszkałej pod adresem: 87-620 Kikół, Wolęcin 6, PESEL 89100403627, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej;
2. wyznaczyć Sędziego komisarza w osobie asesora sądowego Dawida Kobus, urzędującego w Sądzie Rejonowym w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, ul. Mickiewicza 10/16, 87-100 Toruń;
3. wyznaczyć syndyka w osobie Anny Grudzień-Kurpiewskiej (nr licencji 662);
4. wezwać wierzycieli upadłej Karoliny Wojciechowskiej do zgłaszania wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym;
5. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej Karoliny Wojciechowskiej, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu;
6. stwierdzić, że podstawę jurysdykcji sądów polskich stanowi art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.Urz.UE.L.2015.141.19 z dnia 5 czerwca 2015 r.), zaś wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym;
7. kosztami postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości obciążyć dłużniczkę. Postępowanie upadłościowe obecnie prowadzone jest pod sygnaturą akt V GUp 94/20.
POUCZENIE Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 116/2020 (6006) z dnia 17 czerwca 2020 r. → Pozycja 27892
 • Dodano: 2020-06-17 10:53:36
 • Administrator
 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK