Zabrocka Ewa w upadłości likwidacyjnej (Starogard Gdański)

Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 30,00 zł netto (36,90 zł brutto)

Zamów subskrypcję

 • Dane Upadłego
 • Dane Sądu
 • Dane Upadłość
 • Doradca restrukturyzacyjny
 • Upadły: Zabrocka Ewa
 • Adres: , Starogard Gdański
 • Województwo: Pomorskie
 • PESEL: 64020511164
 • Sygnatura akt Upadłości: VI GUp 260/19
 • Sygnatura wniosku o upadłość: VI GU 632/19
 • Data ogłoszenia Upadłości: 2019-12-27
 • Sędzia Komisarz: ASR Przemysław Makuły
 • Imię i nazwisko: Andrzej Wiesław Pograniczny
 • Numer licencji: 506
 • Adres: Jodłowa 6, 83-200 Starogard Gdański
 • Województwo: Pomorskie
 • Telefon: 730 802 931

2021-09-14 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 57906. Zabrocka Ewa. Sąd Rejonowy Gdańsk- -Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 260/19. [BMSiG-57176/2021]

Sędzia Komisarz w postępowaniu upadłościowym Ewy Zabrockiej, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Starogardzie Gdańskim, sygn. akt VI GUp 260/19, zawiadamia o sporządzeniu przez syndyka i złożeniu Sędziemu Komisarzowi w dniu 2 września 2021 r. ostatecznego planu podziału funduszów masy upadłości, który można przeglądać w Sekretariacie Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, z siedzibą w Gdańsku przy ul. Piekarniczej 10, w godzinach urzędowania Sądu i w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” o sporządzeniu i złożeniu ostatecznego planu podziału funduszów masy upadłości można wnieść do Sędziego Komisarza zarzuty przeciwko temu planowi podziału.

MSiG → Rocznik 2021 → Numer 178/2021 (6323) z dnia 14 września 2021 r. → Pozycja 57906
 • Dodano: 2021-09-14 14:35:10
 • Administrator

2021-08-17 Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 52312. Zabrocka Ewa, Zabrocki Józef. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 206/20/IF. [BMSiG-51546/2021]

Sędzia Komisarz w postępowaniu upadłościowym Ewy Zabrockiej i Józefa Zabrockiego, osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, sygn. akt VI GUp 206/20/IF, ogłasza, że zostały sporządzone przez syndyka i przekazane Sędziemu Komisarzowi w dniu 31.05.2021 r. pierwsze uzupełniające listy wierzytelności upadłych Ewy Zabrockiej i Józefa Zabrockiego. Zgodnie z art. 255 w zw. z art. 4912 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe pierwsze uzupełniające listy wierzytelności może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, z siedzibą w Gdańsku przy ul. Piekarniczej 10, w godzinach urzędowania Sądu. Zgodnie z art. 256 w zwz z art. 4912 ust. 2 Prawa upadłościowego istnieje możliwość złożenia przez każdego wierzyciela umieszczonego na pierwszych uzupełniających listach wierzytelności sprzeciwu co do uznania wierzytelności, bądź w przypadku odmowy uznania wierzytelności, oraz o możliwości złożenia sprzeciwu przez każdego, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności oraz o możliwości złożenia sprzeciwu przez upadłych, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami, jeżeli upadli nie składali oświadczeń, mimo iż byli do tego wezwani, mogą zgłosić sprzeciw tylko wtedy gdy wykażą, że nie złożyli oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych w terminie dwóch tygodni od daty ogłoszenia i obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

MSiG → Rocznik 2021 → Numer 158/2021 (6303) z dnia 17 sierpnia 2021 r. → Pozycja 52312

 • Dodano: 2021-08-17 10:01:48
 • Administrator

2020-01-09 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 866. Zabrocka Ewa. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 632/19, VI GUp 260/19. [BMSiG-411/2020]

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 27 grudnia 2019 r., wydanym w sprawie o sygn. akt VI GU 632/19, ogłosił upadłość Ewy Zabrockiej, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej: ul. Pomorska 11D/13, 83-200 Starogard Gdański, PESEL 64020511164, obejmującą likwidację majątku dłużnika, wyznaczając Sędziego komisarza asesora Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku w osobie Przemysława Makułę, syndyka w osobie Andrzeja Pogranicznego, nr licencji 506. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swoich wierzytelności w formie pisma procesowego Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu (30) dni od dnia ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”, na adres: Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, przy ul. Piekarniczej 10, 80-126 Gdańsk, z podaniem sygn. akt VI GUp 260/19. Ponadto wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym, na adres: Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, przy ul. Piekarniczej 10, 80-126 Gdańsk, z podaniem sygn. akt VI GUp 260/19. Jako podstawę jurysdykcji sądu wskazuje się art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego, określając, że ma charakter główny. Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie upadłemu oraz - wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich - wierzycielom - w terminie tygodnia od niniejszego obwieszczenia, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od niniejszego obwieszczenia.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 005/2020 (5895) z dnia 09 stycznia 2020 r. → Pozycja 866
 • Dodano: 2020-01-09 14:48:59
 • Administrator

2019-12-27 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 866. Zabrocka Ewa. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 632/19, VI GUp 260/19. [BMSiG-411/2020]

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 27 grudnia 2019 r., wydanym w sprawie o sygn. akt VI GU 632/19, ogłosił upadłość Ewy Zabrockiej, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej: ul. Pomorska 11D/13, 83-200 Starogard Gdański, PESEL 64020511164, obejmującą likwidację majątku dłużnika, wyznaczając Sędziego komisarza asesora Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku w osobie Przemysława Makułę, syndyka w osobie Andrzeja Pogranicznego, nr licencji 506. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swoich wierzytelności w formie pisma procesowego Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu (30) dni od dnia ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”, na adres: Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, przy ul. Piekarniczej 10, 80-126 Gdańsk, z podaniem sygn. akt VI GUp 260/19. Ponadto wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym, na adres: Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, przy ul. Piekarniczej 10, 80-126 Gdańsk, z podaniem sygn. akt VI GUp 260/19. Jako podstawę jurysdykcji sądu wskazuje się art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego, określając, że ma charakter główny. Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie upadłemu oraz - wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich - wierzycielom - w terminie tygodnia od niniejszego obwieszczenia, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od niniejszego obwieszczenia.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 005/2020 (5895) z dnia 09 stycznia 2020 r. → Pozycja 866
 • Dodano: 2020-01-09 14:48:56
 • Administrator
 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK