Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 40,00 zł netto (49,20 zł brutto)

Zamów subskrypcjęZdrodowska Henryka w upadłości likwidacyjnej (Warszawa)

Dane Upadłego

 • Upadły: Zdrodowska Henryka
 • Adres: , Warszawa
 • Województwo: Mazowieckie
 • PESEL: 53110710484,    

Dane Sądu

 • Nazwa Sądu: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
 • Wydział: XVIII Wydział Gospodarczy do spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych
 • Adres: Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa
 • Województwo:Mazowieckie

Dane Upadłości

 • Sygnatura akt Upadłości: XVIII GUp 72/20
 • Sygnatura wniosku o upadłość: XVIII GU 27/20
 • Data ogłoszenia Upadłości: 2020-03-05
 • Sędzia Komisarz: SSR Anna Walenciak

Dane Syndyka

2020-03-24 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości


Poz. 16210. Zdrodowska Henryka. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GU 27/20, XVIII GUp 72/20. [BMSiG-15865/2020]

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 5 marca 2020 roku w sprawie o sygn. akt XVIII GU 27/20 ogłosił upadłość Henryki Zdrodowskiej, zamieszkałej w Warszawie (03-286) przy ul. Malborskiej 4/41, PESEL 53110710484, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, obejmującą likwidację majątku dłużnika; wyznaczając Sędziego komisarza w osobie SSR Anny Walenciak oraz syndyka w osobie Karoliny Klunder (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 864). Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”. Ponadto wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności należy dokonać z podaniem sygnatury akt XVIII GUp 72/20, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, na ręce sędziego komisarza nadzorującego postępowanie upadłościowe.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 058/2020 (5948) z dnia 24 marca 2020 r. → Pozycja 16210

Dodano: 2020-03-24 09:19:20 przez Administrator

2020-03-05 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości


Poz. 16210. Zdrodowska Henryka. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GU 27/20, XVIII GUp 72/20. [BMSiG-15865/2020]

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 5 marca 2020 roku w sprawie o sygn. akt XVIII GU 27/20 ogłosił upadłość Henryki Zdrodowskiej, zamieszkałej w Warszawie (03-286) przy ul. Malborskiej 4/41, PESEL 53110710484, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, obejmującą likwidację majątku dłużnika; wyznaczając Sędziego komisarza w osobie SSR Anny Walenciak oraz syndyka w osobie Karoliny Klunder (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 864). Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”. Ponadto wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności należy dokonać z podaniem sygnatury akt XVIII GUp 72/20, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, na ręce sędziego komisarza nadzorującego postępowanie upadłościowe.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 058/2020 (5948) z dnia 24 marca 2020 r. → Pozycja 16210

Dodano: 2020-03-24 09:19:16 przez Administrator

 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK