Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 40,00 zł netto (49,20 zł brutto)

Zamów subskrypcjęZdzisław Macias Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe M.Z. TRONIC ZPChr w upadłości likwidacyjnej (Bielawa)

Dane Upadłego

 • Upadły: Zdzisław Macias Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe M.Z. TRONIC ZPChr
 • Adres: Jana III Sobieskiego 21, 58-260 Bielawa
 • Województwo: Dolnośląskie
 • PESEL: 50030710390,     NIP: 8820005035,     Regon:890008720

Dane Sądu

 • Nazwa Sądu: Sąd Rejonowy w Wałbrzychu
 • Wydział: VI Wydział Gospodarczy
 • Adres: ul. Słowackiego 11, 58-300 Wałbrzych
 • Województwo:Dolnośląskie

Dane Upadłości

 • Sygnatura akt Upadłości: VI GUp 81/17
 • Sygnatura wniosku o upadłość: VI GU 149/17
 • Data ogłoszenia Upadłości: 2017-10-05
 • Sędzia Komisarz: SSR Jerzy Szafrański

Dane Syndyka

 • Imię i nazwisko: Andrzej Józef Morawski
 • Numer licencji: 345
 • Adres: J. Słowackiego 3/3, 58-350 Mieroszów
 • Województwo: Dolnośląskie
 • Telefon: 694 001 314

2020-05-20 Ogłoszenie o złożeniu planu podziału


Poz. 22305. Macias Zdzisław prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe M.Z. TRONIC Zakład Pracy Chronionej w Bielawie. Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 81/17. [BMSiG-21837/2020]

Sędzia Komisarz Sądu Rejonowego w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, zawiadamia o sporządzeniu ostatecznego planu podziału w postępowaniu upadłościowym Zdzisława Maciasa PP-H MZ Tronic ZPChr w Bielawie, ul. Jana III Sobieskiego 21, sygn. akt VI GUp 81/17. Osoby zainteresowane mogą przeglądać plan podziału w czytelni Sądu przy ul. Słowackiego 11a, pokój 018, a w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym mogą wnieść zarzuty przeciwko planowi podziału.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 097/2020 (5987) z dnia 20 maja 2020 r. → Pozycja 22305

Dodano: 2020-05-20 10:33:02 przez Administrator

2019-10-29 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 55755. Macias Zdzisław prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe M.Z. TRONIC Zakład Pracy Chronionej w Bielawie. Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 81/17. [BMSiG-55233/2019]

Sędzia komisarz Sądu Rejonowego w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, zawiadamia o sporządzeniu II uzupełniającej listy wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Zdzisława Maciasa, sygn. akt VI GUp 81/17. Osoby zainteresowane mogą przeglądać listę wierzytelności w czytelni Sądu przy ul. Słowackiego 11a, pokój 018, a w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym mogą złożyć sprzeciw do Sędziego komisarza.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 210/2019 (5849) z dnia 29 października 2019 r. → Pozycja 55755

Dodano: 2019-10-29 11:00:00 przez Administrator

2019-03-04 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 11347. Macias Zdzisław prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe M.Z. TRONIC Zakład Pracy Chronionej w Bielawie. Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 81/17. [BMSiG-10888/2019]

Sędzia komisarz Sądu Rejonowego w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, zawiadamia o sporządzeniu uzupełniającej listy wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Zdzisława Maciasa prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą PP-H M.Z. Tronic ZPCHr. w Bielawie, sygn. akt VI GUp 81/17. Osoby zainteresowane mogą przeglądać listę wierzytelności w czytelni Sądu przy ul. Słowackiego 11a, pokój 018, a w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym mogą złożyć sprzeciw do Sędziego komisarza.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 44/2018 (5683) z dnia 04 marca 2019 r. → Pozycja 11347

Dodano: 2019-03-04 14:30:19 przez Administrator

2018-09-19 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 40643. Macias Zdzisław prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe M.Z. TRONIC Zakład Pracy Chronionej w Bielawie. Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 81/17. [BMSiG-40435/2018]

Sędzia komisarz Sądu Rejonowego w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, zawiadamia o sporządzeniu listy wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Zdzisława Maciasa prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą PP-H M.Z. Tronic ZPCHr. w Bielawie, sygn. akt VI GUp 81/17. Osoby zainteresowane mogą przeglądać listę wierzytelności w czytelni sądu przy ul. Słowackiego 11a, pokój 018, a w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym mogą złożyć sprzeciw do sędziego komisarza.

MSiG → Rocznik 2018 → Numer 182/2018 (5570) z dnia 19 września 2018 r. → Pozycja 40643

Dodano: 2018-09-19 10:35:41 przez Administrator

2018-01-03 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadlości

Poz. 262. Macias Zdzisław prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe M.Z. TRONIC Zakład Pracy Chronionej w Bielawie. Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 81/17. [BMSiG-49251/2017]

Sędzia komisarz Sądu Rejonowego w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, zawiadamia, iż został ukończony opis i oszacowanie majątku masy upadłości Zdzisława Maciasa prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe M.Z. TRONIC Zakład Pracy Chronionej w Bielawie, sygn. akt VI GUp 81/17. Osoby zainteresowane mogą przeglądać opis i oszacowanie w czytelni Sądu przy ul. Słowackiego 11a, pokój 018, a w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia mogą złożyć zarzuty do sędziego komisarza.

MSiG → Rocznik 2017 → Numer 2/2018 (5390) z dnia 03 stycznia 2018 r. → Pozycja 262

Dodano: 2018-01-03 19:38:44 przez Administrator

2017-11-02 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 40920. Macias Zdzisław prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe M.Z. TRONIC Zakład Pracy Chronionej w Bielawie. Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 149/17. [BMSiG-41030/2017]

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, w dniu 5 października 2017 r. w sprawie o sygn. akt VI GU 149/17 postanowił:
I. ogłosić upadłość dłużnika Zdzisława Maciasa prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe M.Z. Tronic z siedzibą: 58-260 Bielawa, ul. Jana III Sobieskiego 21, posługującego się nr. PESEL 50030710390;
II. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym;
III. wezwać osoby, którym przysługują prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym;
IV. wyznaczyć sędziego komisarza w osobie SSR Jerzego Szafrańskiego oraz zastępcę sędziego komisarza w osobie SSR Magdaleny Kurpisz-Rybak;
V. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Andrzeja Morawskiego;
VI. stwierdzić jurysdykcję sądu polskiego dla głównego postępowania upadłościowego dłużnika (art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie postępowania upadłościowego - Dz. Urz. UE. L Nr 160, str. 1).

MSiG → Rocznik 2017 → Numer 212/2017 (5349) z dnia 02 listopada 2017 r. → Pozycja 40920

Dodano: 2017-11-02 19:32:01 przez Administrator

2017-10-05 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 40920. Macias Zdzisław prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe M.Z. TRONIC Zakład Pracy Chronionej w Bielawie. Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 149/17. [BMSiG-41030/2017]

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, w dniu 5 października 2017 r. w sprawie o sygn. akt VI GU 149/17 postanowił:
I. ogłosić upadłość dłużnika Zdzisława Maciasa prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe M.Z. Tronic z siedzibą: 58-260 Bielawa, ul. Jana III Sobieskiego 21, posługującego się nr. PESEL 50030710390;
II. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym;
III. wezwać osoby, którym przysługują prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym;
IV. wyznaczyć sędziego komisarza w osobie SSR Jerzego Szafrańskiego oraz zastępcę sędziego komisarza w osobie SSR Magdaleny Kurpisz-Rybak;
V. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Andrzeja Morawskiego;
VI. stwierdzić jurysdykcję sądu polskiego dla głównego postępowania upadłościowego dłużnika (art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie postępowania upadłościowego - Dz. Urz. UE. L Nr 160, str. 1).

MSiG → Rocznik 2017 → Numer 212/2017 (5349) z dnia 02 listopada 2017 r. → Pozycja 40920

Pliki do pobrania

Dodano: 2017-11-02 19:31:53 przez Administrator

 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK