Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 40,00 zł netto (49,20 zł brutto)

Zamów subskrypcjęZięcina-Leś Maria w upadłości likwidacyjnej (Nysa)

Dane Upadłego

 • Upadły: Zięcina-Leś Maria
 • Adres: , Nysa
 • Województwo: Opolskie
 • PESEL: 49051607408,    

Dane Sądu

 • Nazwa Sądu: Sąd Rejonowy w Opolu
 • Wydział: V Wydział Gospodarczy, Sekcja Upadłościowa
 • Adres: ul. Ozimska 60a, 45-368 Opole
 • Województwo:Opolskie

Dane Upadłości

 • Sygnatura akt Upadłości: V GUp 23/19 of
 • Sygnatura wniosku o upadłość: V GU 308/18 of
 • Data ogłoszenia Upadłości: 2019-02-08
 • Sędzia Komisarz: SSR Małgorzata Kątna

Dane Syndyka

 • Imię i nazwisko: Mariusz Witold Jedynak
 • Numer licencji: 565
 • Adres: Sucharskiego 8/2, 48-300 Nysa
 • Województwo: Opolskie
 • Telefon: (78)449 0049

2020-03-24 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadłości

Poz. 16244. Zięcina-Leś Maria. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 23/19 of. [BMSiG-15853/2020]

Obwieszczenie Sędzia komisarz informuje, że syndyk masy upadłości Marii Zięcina-Leś, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej: 48-303 Nysa, ul. Komisji Edukacji Narodowej 19/3 (PESEL 49051607408), sygn. akt V GUp 23/19 of, sporządził i złożył do akt sprawy opis i oszacowanie nieruchomości położonej w Otmuchowie przy ul. Diamentowej nr 14, obejmującej działkę nr 60 o obszarze 0,08 ha, KW nr OP1N/00003614/2. Opis i oszacowanie można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w Opolu przy ul. Ozimskiej 60A. Jednocześnie poucza się uczestników postępowania o możliwości wniesienia do Sędzi komisarz zarzutów na opis i oszacowanie w terminie tygodniowym od dnia ukazania się obwieszczenia.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 058/2020 (5948) z dnia 24 marca 2020 r. → Pozycja 16244

Dodano: 2020-03-24 16:46:46 przez Administrator

2020-01-15 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 1972. Zięcina-Leś Maria. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 23/19 of. [BMSiG-1539/2020]

Obwieszczenie Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Marii Zięcina-Leś, zamieszkałej: 48-300 Nysa, ul. Komisji Edukacji Narodowej 19/3 (PESEL 49051607408), jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt V GUp 23/19 of, ogłasza, że syndyk sporządził i przedłożył sędzi komisarz uzupełniającą (I) listę wierzytelności upadłej, którą można przeglądać w Sekretariacie Sądu Rejonowego w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ulicy Ozimskiej nr 60A, i w terminie 2 tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia o tym, wnieść przeciwko niej sprzeciw, przy czym każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do sędzi komisarz sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania wierzytelności.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 009/2020 (5899) z dnia 15 stycznia 2020 r. → Pozycja 1972

Dodano: 2020-01-15 10:41:51 przez Administrator

2019-10-31 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 56307. Zięcina-Leś Maria. Sąd Rejonowy w Opolu V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 23/19 of. [BMSiG-56160/2019]

Obwieszczenie Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Marii Zięcina-Leś, zamieszkałej: 48-300 Nysa, ul. Komisji Edukacji Narodowej 19/3 (PESEL 49051607408), jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt V GUp 23/19 of, ogłasza, że syndyk sporządził i przedłożył sędzi komisarz podstawową listę wierzytelności upadłej, którą można przeglądać w Sekretariacie Sądu Rejonowego w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ulicy Ozimskiej nr 60A, i w terminie 2 tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia o tym, wnieść przeciwko niej sprzeciw, przy czym każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do sędzi komisarz sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania wierzytelności.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 212/2019 (5851) z dnia 31 października 2019 r. → Pozycja 56307

Dodano: 2019-10-31 12:25:56 przez Administrator

2019-02-28 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 10787. Zięcina-Leś Maria. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 308/18 of, V GUp 23/19 of. [BMSiG-10141/2019]

Obwieszczenie Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 8 lutego 2019 r. w sprawie o sygn. akt V GU 308/18 of ogłosił upadłość Marii Zięcina-Leś, zamieszkałej: 48-303 Nysa, ul. Komisji Edukacji Narodowej 19/3 (PESEL 49051607408), jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczając sędziego komisarza w osobie SSR Małgorzaty Kątnej i syndyka masy upadłości w osobie Mariusza Jedynak (numer licencji 565). Wzywa się wierzycieli upadłej, aby w terminie 30 dni od daty zamieszczenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” obwieszczenia sądowego o ogłoszeniu upadłości zgłosili swoje wierzytelności w dwóch egzemplarzach na ręce sędzi komisarz pod adresem: Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Rstrukturyzacyjnych, ul. Ozimska 60A, 45-368 Opole, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - sygn. akt V GUp 23/19 of. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędzi komisarz w terminie 30 dni od daty zamieszczenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” obwieszczenia sądowego o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 42/2018 (5681) z dnia 28 lutego 2019 r. → Pozycja 10787

Dodano: 2019-02-28 10:43:28 przez Administrator

2019-02-08 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 10787. Zięcina-Leś Maria. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 308/18 of, V GUp 23/19 of. [BMSiG-10141/2019]

Obwieszczenie Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 8 lutego 2019 r. w sprawie o sygn. akt V GU 308/18 of ogłosił upadłość Marii Zięcina-Leś, zamieszkałej: 48-303 Nysa, ul. Komisji Edukacji Narodowej 19/3 (PESEL 49051607408), jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczając sędziego komisarza w osobie SSR Małgorzaty Kątnej i syndyka masy upadłości w osobie Mariusza Jedynak (numer licencji 565). Wzywa się wierzycieli upadłej, aby w terminie 30 dni od daty zamieszczenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” obwieszczenia sądowego o ogłoszeniu upadłości zgłosili swoje wierzytelności w dwóch egzemplarzach na ręce sędzi komisarz pod adresem: Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Rstrukturyzacyjnych, ul. Ozimska 60A, 45-368 Opole, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - sygn. akt V GUp 23/19 of. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędzi komisarz w terminie 30 dni od daty zamieszczenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” obwieszczenia sądowego o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 42/2018 (5681) z dnia 28 lutego 2019 r. → Pozycja 10787

Dodano: 2019-02-28 10:43:23 przez Administrator

 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK